Ubjedljivo većinsko raspoloženje naših građana je protiv učlanjenja u NATO pa se postavlja sasvim logično pitanje u čije ime će predstavnici aktuelne vlasti potpisati protokol  sa predstavnicima država članica o pristupanju Crne Gore Alijansi?

Užurbane aktivnosti, da  se Crna Gora suprotno većinskom opredeljenju građana koji se protive priključenju,  na silu ugurala u ovaj vojni savez krunska je potvrda da su i predstavnici aktuelne vlasti kao i NATO promoteri u potpunosti upoznati sa činjeničnim stanjem i evidentnim nedostakom podrške.U tom cilju želim da našu javnost  upoznam sa rezultatima istraživanja  janog mjenja koje su na naš zahtjev uradili relevantni stručnjaci iz ove oblasti a koja nisu bila uslovljena  unaprijed projektovanim i naručenim rezultatima kao što je slučaj i ustaljena praksa sa istraživanjima koja su rađena za potrebe promotera vojne Alijanse.

Na pitanje SMATRATE LI DA CRNA GORA TREBA DA BUDE ČLANICA NATO-A potvrdno je odgovorilo 45,3 % dok se 54,7% ispitanika izjasnilo da   se protivi priključenju. Na pitanje DA LI ODLUKU O NATO-U TREBA DONIJETI NA REFERENDUMU čak 57,9 % građana je odgovorilo potvrdno dok 23,9% smatra da referendum nije nephodan dok 18,2% ne može da procijeni.

image-e936728631ddc62acd3e74ca1e43630356336269ea5be2f769ece474d41552bc-V

Ovo istraživanje najbolje razotkriva stvarne potrebe i uzroke žurbe za učlanjenjem i nedvosmisleno potvrđuje da aktuelni režim ima stvarne podatke o neraspoloženju naših građana za priključenje. Stoga režim uzimajući u obzir pomenute činjenice i okolnosti naprasno ubrzava kompletan proces kako bi se kroz famoznu fingiranu proceduru priključenja zamaglila suština i prikrio nedostatak podrške. Uzimajući u obzir raspoloženje građana, kao i ukupni društveno-politički ambijent u kojem se nalazi Crna Gora predstavnici država NATO-članica koje će potpisati pomenuti protokol preuzimaju direktnu odgovornost za dodatnu destabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori.

Simptomatično je zašto   se u predvečerje obelježavanja desetogodišnjice od pokradenog referenduma građanima Crne Gore na silu suprotno njihovoj većinskoj volji žele nametati rešenja što direktno i brutalno podriva i potire svaki karakter suverene i nezavisne države Crne Gore dajući nam kolonijalne atribute. Crna Gora  ne može prihvatiti ovakav odnos, svakom mora biti jasno da bez demokratskog referenduma nema pristupanja Crne Gore u NATO. Svako drugo rešenje, kojim bi se uskratilo osnovno pravo građana da neposredno odlučuju o svojoj sudbini  ili izigrala njihova volja, neće biti obavezujuće i neće imati nikavu pravnu snagu  za Crnu Goru kao suverenu državu a još manje za njene građane.