Hoćemo Crnu Goru bez kriminala i korupcije, a koncept vojne neutralnosti najbolji je okvir ostvarivanja geopolitikih interesa Crne Gore, poručeno sa Osnivačkog kongresa Kluba mladih Demokratske narodne partije.

Predsjednik Kluba mladih DNP Nikola Jovanović kazao je da se mladi u današnjoj Crnoj Gori nalaze na marginu društva, a za to su odgovorno oni koji su prije 27 godina kao „mladi i lijepi“ preuzeli vlast, da bi Crnu Goru doveli do same ivice ponora.

Treba da odu, jer su kriminalom i korupcijom oteli sve i ponizili Crnu Goru. Cilj je da se konačno dođe do promjene vlasti i sistema vrijednosti. Hoćemo bolju i pravednu Crnu Goru“, istakao je Jovanović.

Predsjednik DNP Milan Knežević kazao je da veliko prisustvo mladih pokazuje da ideje za koje se zalažemo imaju budućnost.

Poslije 16. oktobra više ništa nije isto. Na jednoj strani imamo DF i poštenu i nepokolebljivu Crnu Goru, a na drugoj lopovsku družinu Mila Đukanovića“, istakao je Knežević.

Prema njegovim riječima, borba sa Đukanovićevim režimom trajaće do kraja.

Nema povlačenja i nema predaje. Borićemo se za naše ideje, jer smatramo da su one budućnost Crne Gore“, naglasio je Knežević.

Na osnivačkom Kongresu Kluba mladih DNP usvojena je Deklaracija koju prenosimo u cjelini:

Polazeći od činjenice da u Crnoj Gori još uvijek nije uspostavljen princip smjenjivosti vlasti kao temelj demokratije;

Imajući u vidu da živimo u sistemu koji je ogrezao u kriminalu i korupciji, izbornim malverzacijama kao i činjenici da zbog toga građani imaju nizak nivo povjerenja u izborni proces;

Rukovodeći se potrebi oživotvorenja demokratskih vrijednosti i principa, iskazujemo potrebu da živimo u ambijentu pravne države i vladavine prava;

usvajamo

DEKLARACIJU MLADIH DNP O USPOSTAVLJANJU DEMOKRATIJE U CRNOJ GORI

1.Parlamentarni izbori održani 16.oktobra 2016. godine koji su protekli u izrežiranoj aferi tzv“državnog udara“ nisu iskaz slobodno izražene volje građana te vlast  koja je uspostavljena nakon toga nije legitimna ni legalna. Osuđujemo svaki vid pokušaja dovođenja u vezi Demokratskog fronta sa tom aferom i tražimo pravnu i političku odgovornost onih koji su iskontruisali tu aferu.

2.Smatramo da je stvaranje uslova za organizovanje prvih fer i demokratskih izbora u Crnoj Gori preduslov za uspostavljanje prve demokratske vlasti i zahtijevamo od svih političkih subjekata, posebno opzicionih, da daju svoj puni doprinos u ispunjenju ovog uslova. U tom cilju zahtijevamo ponavljanje parlamentarnih izbora u uslovima koji će obezbijediti slobodno izjašnjavanje građana.

3.Hoćemo Crnu Goru bez kriminala i korupcije jer su organizovani kriminal koji je u sprezi sa vrhom vlašću i korupcija na svim nivoima, uzrok propadanja crnogorske privrede i brojnih devijacija u našem društvu.

4.Zalažemo se da se odluke koje se tiču integracija Crne Gore u političke, vojne, ekonomske i druge saveze donose na referendumu kao neposrednom obliku izjašnjavanja građana.

5.Opredijeljeni smo da je koncept vojne neutralnosti najbolji okvir ostvarivanja geopolitikih interesa Crne Gore i u tom cilju formiranje balkanskog saveza B4 – vojno neutralnih država: Crne Gore, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

6.Čvrsto smo opredijeljeni da nam je potrebno eliminisanje svih oblika političke, nacionalne, vjerske i svake druge diskriminacije kao i suzbijanje svih nejednakosti.

7.Snažno ćemo se zalagati za prava mladih u Crnoj Gori i većem učešću u procesima donošenja odluka po svim pitanjima od društvenog značaja.