Koprivica: Vladin nekorektan odnos prema vatrogascima spasiocima

Koprivica: Vladin nekorektan odnos prema vatrogascima spasiocima

Bez želje za sticanjem jeftinih političkih poena, DNP je kao građanska partija u obavezi da reaguje povodom najnovijeg nehumanog odnosa aktuelnog režima prema vatrogascima spasiocima u Crnoj Gori, koji su doslovce odbranili zemlju od elementarne katastrofe širih razmjera. Nakon obećanih nagrada za požrtvovanu odbranu ljudi i državnih resursa od vatrene stihije, vlast je u svom prepoznatljivom maniru pokušala da ignoriše herojske napore vatrogasaca, i da prećuti obećano, koje oni, uostalom, nijesu ni tražili, a svoje obaveze bi izvršili profesionalno.

Po narodnoj „Kad je muka – đe si Vuka?!“, dok je gorjela Crna Gora od mora do Durmitora, teško pristupačne visoke borove šume i drugi lokaliteti, uz aktivne požare na Luštici, u Lastvi Čevskoj, na području opština Podgorica, Nikšić, Kotor, Herceg Novi, i na drugim lokacijama, dok su požari ugrožavali živote spasilaca, domove, imovinu i posjede građana, i Crna Gora bila u vanrednim okolnostima, dok su vatrogasci stizali i do neprohodnih terena i gasili požare u nemogućim uslovima uz plamene jezike i do trideset metara, čelnici iz vlasti su se utrkivali u odavanju priznanja spasiocima.

Ali su požrtvovani vatrogasci ovih dana bivali omalovaženi u pokušaju prećutkivanja obećanog od strane vlasti, pa su u više navrata morali javno apelovati da se obećano i ispoštuje. Njihova reagovanja, maltretiranja i ljudska povrijeđenost da su nakon herojske borbe s vatrenom stihijom bili zaboravljeni, uz amneziju premijera Markovića, pokazuju naličje vlasti koja gazi elementarno dostojanstvo radnih ljudi i pregalaca. Pritom, čak onih koji su sopstvenim životima od katastrofe branili i odbranili Crnu Goru, njene građane, ali i brojne turiste, čuvajući time i imidž naše zemlje kao sigurne turističke destinacije.

Uglavnom, tek nakon izraženog nezadovoljstva pripadnika vatrogasnih jedinica, isplate su krenule. A da blamaža bude veća, pošlo se selektivno, po sistemu „za ove može, za one ne“, zaboravljene su i dnevnice i nadoknade za prekovremeni rad. Tako su Vlada i premijer ignorisali pripadnike vatrogasnih jedinica iz Plava, Rožaja, Pljevalja, Mojkovca, Berana i drugih gradova, koji su takođe dali nemjerljiv doprinos, a sa njima i pripadnici Vojske CG, koji bi makar trebalo da dobiju plakete u znak zahvalnosti.

Posebnu priču predstavlja smiješno ponižavajuća visina iznosa nadoknade, od dvjesta do četirsto eura, pa je bolje da su svi spasioci odbili takve mizerne sume, jer se i po njima vidi da su izmanipulisani i omalovaženi.

Od posebnog značaja je i što su ekstremni požari u Crnoj Gori otvorili još jednu važnu temu, kao što je status i pozicija vatrogasaca spasilaca, uz njihove preniske lične dohotke i tehnički nedovoljnu opremljenost, zbog čega reaguje i granski sindikat. Plate u tako odgovornoj službi su neujednačene od grada do grada, kreću se u iznosu od oko trista eura, a kasne i po više mjeseci (!), broj zaposlenih je nedovoljan, pri čemu su prisiljeni da obavljaju i poslove van opisa svog radnog mjesta, što je sve dokaz nemara aktuelnog režima prema profesiji od najvišeg državnog značaja.

DNP apeluje na ukupnu crnogorsku javnost i državne organe da se status pripadnika vatrogasnih jedinica u Crnoj Gori konačno preispita, i valorizuje na adekvatan način za dobro Crne Gore. Očigledno, jednokratnim nagradama u smiješno malom iznosu za gašenje požara diljem države status pripadnika ove službe ne samo da nije riješen, nego je otvoren čitav set problematičnih pitanja o njenom daljem radu. A požara će, nažalost, bivati i sljedećih dana i godina, možda većih i opasnijih, pa je krajnje vrijeme da se stanje u ovoj oblasti riješi. Uostalom, na teritoriji opštine Cetinje požari su i danas opet aktivni, a vatrogasci spasioci i dalje na svojim radnim zadacima.