Lakušić: Proglašenjem Čirgića za laureata, Trinaestojulska nagrada devastirana i ismijana

Lakušić: Proglašenjem Čirgića za laureata, Trinaestojulska nagrada devastirana i ismijana

Demokratska narodna partija ističe da će sjutrašnjim dodjeljivanjem Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu Adnanu Čirgiću ovo najviše državno priznanje biti do kraja obezvrijeđeno, kao jeftin primjer nagrađivanja za političku podobnost. DNP otvoreno postavlja pitanje predsjedniku Skupštine, Brajoviću, da li je svjestan važnosti čina koji treba da obavi, a da priznanje uruči profesoru, koji je na talasu nacionalizma avanzovao do visina, koje mu, objektivno gledano, ni po čemu ne leže u tobož naučnom habitusu.

DNP je građanska partija, koja u svojim redovima ima članove i simpatizere svih nacionalnih pripadnosti i konfesija, i koja Trinaestojulsku nagradu doživljava isključivo po vrijednosnom kriterijumu, a koji je proglašenjem Čirgića za laureata do kraja devastiran i ismijan. Zahvaljujući DPS-u, u Crnoj Gori važe eliminatorni „naučni“ parametri: politička podobnost i servilnost. Na ovaj način jedan broj praktičnih režimskih intelektualaca vješto se ističu svojom besprimjernom lojalnošću, po osnovu koje i čekaju u redu za priznanja.

Tim prije otužno djeluju ocjene o Čirgiću kao „vodećem crnogorskom jezikoslovcu današnjice“, što je DNP apostrofirala. Zato još jednom ukazujemo na tragikomične ocjene režimskog žirija, postavljenog da bira po nalogu DPS-a. A mučan čin dodjele Trinaestojulske nagrade Čirgiću imaće i dodatnu sjenku, što ga čak ni takav Žiri nije birao jednoglasno.

Dodjeljivanje najvišeg državnog priznanja ne smije prelaziti u ujdurmu, a po DNP-u to ćemo upravo gledati kad Brajović bude uručivao priznanje podobnom Čirgiću. Da farsa bude potpuna, scenu će relaksirati rigidni predsjednik Žirija, nakon čijeg ustoličenja ovo priznanje, kako reče, više neće primati izdajnici Crne Gore.

DNP na kraju napominje da je Čirgić godišnje priznanje dobio za dvije tri knjižice, od kojih je jedna najobičniji priručnik, objavljen u koautorstvu. I to mu je sve naučno pokriće za Trinaestojulsku nagradu.