Lakušić: Teret finansijske krize u Crnoj Gori prenosi se na najsiromašniji dio stanovništva

Lakušić: Teret finansijske krize u Crnoj Gori prenosi se na najsiromašniji dio stanovništva

Na teritoriji Podgorice nalazi se najveći broj nelegalno izgrađenih objekata, a postojeće cijene za legalizaciju su veoma visoke i enormno su veće nego u okruženju, ocijenio je Zoran Lakušić član predsjedništva DNP-a i odbornik u Skupštini glavnog grada.

„Pri tom se na nedopustiv način ucjenjuju građani da moraju da plate legalizaciju, jer ih u suprotnom od strane vlasti očekuju sankcije. Očigledno je da će legalizacija skupo koštati građane, a ne i one koji su podsticali divlju gradnju, a koji od izbora do izbora postaju sve bogatiji“, istakao je Lakušić, dodajući:

„Zato su opravdani protesti građana Podgorice iz nelegalnih naselja koji su nezadovoljni cijenama za legalizaciju objekata i zbog toga što nisu jasno definisani kriterijumi za kategorizaciju nelegalnih objekata. Jer se ovo bitno životno pitanje građana beskonačno zloupotrebljava za predizbornu ucjenu najmanje 40.000 građana u Podgorici“.

Skupština Glavnog grada Podgorica, naglašava Lakušić, je donijela odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, kojom su građani dobili nove dodatne namete.

„Na osnovu te odluke u Podgorici je daleko najskuplja legalizacija u regionu, ako se ima u vidu, da legalizacija u Hrvatskoj košta od 70 do 3.000 evra, zavisno od veličine i vrste imovine i vrste plaćanja. Dok legalizacija kuće u Srbiji od 100 kvadrata iznosi 25.18 evra. Makedonija je takođe usvojila novi zakon, u pokušaju da legalizuje oko 300 hiljada građevina, za jedan evro po kvadratnom metru, što se može platiti u dvanaest rata. Ovakvom odlukom gradski vlastodržci narušavaju princip jednakosti i socijalne odgovornosti“, smatra Lakušić.

On ističe da se tu postavlja pitanje kako će socijalne ranjive kategorije podnijeti ovaj namet aktuelne vlasti.

„Umjesto da se oporezuju oni koji su stekli nelegalnim poslovima na milione evra, teret finansijske krize u Crnoj Gori prenosi se na najsiromašniji dio stanovništva. Gradska vrhuška je stvorila divlju gradnju i hoće i sada na njoj da profitira. Naravno, svima je jasno da je zahvaljujući neodgovornoj politici DPS-a, nelegalna gradnja toliko uzela maha u Podgorici, da je logično da se mora legalizovati“, smatra Lakušić.

On ističe da DPS želi pritom da se predstavi kako to radi za dobro građana, i ako su upravo oni izazvali urbanistički haos u Glavnom gradu.

„Najviše koristi od legalizacije divlje podignutih objekata, ima će svakako DPS, jer su svima poznate zloupotrebe ove partije pred izbore , nad ljudima koji imaju nelegalne objekte. Prećutno su dozvoljavali da se po pravilu, nekoliko mjeseci u oči izbora dopušta gradnja novih objekata, kao i dogradnja na postojećim, da se prodaje i uzurpira državna imovina. To je jedna neodgovorna vlast koja je u prethodnih 28 godina, sve to namjerno radila, da bi i na kraju profitirala na osnovu svog nečinjenja.

Kako je divlja gradnja pupčanom vrpcom vezana za vladavinu ovog režima, i postala je sredstvo za ucjenu građana za vrijeme svih do sada održanih izbora, to je rješavanje ovog problema trebalo biti davno riješeno. Bez obzira na dokaze da su divlji graditelji igrali presudnu ulogu u svim izbornim krađama aktuelnog režima, bilo da se radi o tajkunima ili onima koji su lošeg imovnog stanja, vlast je bila dužna da svima koji su divlje sagradili objekte na poznatim lokacijama u bližoj okolini grada, omogući legalizaciju po povoljnim uslovima kao u zemljama regiona, kao što je dužna obeštetiti bivše vlasnike zemljišta u Park šumi Zagorič, ali i na svim ostalim lokacijama gdje se nesporno dokazuje vlasništvo nad zemljištem“, ističe Lakušić.

On naglašava da je očigledno da neodgovorno ponašanje državnih i gradskih organa prema problemu nelegalne gradnje,treba da plate isključivo stanovnici Park šume u Zagoriču.

„Nad kojima se svakog mjeseca demonstrira sila i sije strah da će im se oduzeti kuće, jer nisu u mogućnosti platiti nadoknadu za zemljište koja za pojedine mještane iznosi preko 30.000 evra, a pritom moraju platiti novi namet na vijalet, komunalno opremanje. Donijeta odluka predstavlja politički potez vlasti, kojom se daje nada građanima koji su iz nužde sagradili kuće da im se objekti neće srušiti, ali najveću korist će imati aktelna vlast. Vlasnici divljih objekata su u strahu od rušenja, i na legalizaciju gledaju kao na neku pomoć od strane DPS-a. To se radi planski , u svrhu kupovine ljudskih duša. Zato su socijalnu nelegalnu gradnju nažalost, takođe, podsticali kao jedan vid predizbornih pritisaka na građane. Divlja gradnja je u principu korisna za svaku vlast i ona je smišljena da bi se režimski vrh mogao ponašati kao vlasnik i kroz mehanizme države faktički upravljati imovinom svih, a istovremeno mešetariti na izborima pokazujući sebe kao vlast koja drži do svojih glasača“, poručio je Lakušić.

Ova vlast, smatra on,  ništa ne radi slučajno, jer su prevare, mahinacije i zloupotrebe usavršili do savršenstva. Zato po njegovog mišljenju ne čudi teatralni nastup gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića u liku dobročinitelja, koji je putem amadmana ponudio jeftiniju legalizaciju divlje podignutih objekata pred gradske izbore.

„Tim činom je htio da pokaže kako navodno vodi računa o socijalno ugroženim kategorijama, kao bih ucenjivao i pridobijao da glasaju vladajuću partiju, ne bi li još jedan mandat ostao na mjestu gradonačelnika. No on je pri tom vodio i te kako računa i o onima koji imaju novca, koji su zahvaljujući nelegalnoj gradnji ostvarili ekstra profit.
Besmisleno je očekivati da će aktuelna gradska vlast, koja je poharla i uništila prostor u Podgorici, dozvoliti kvalitetno rješavanje problema vezanog za oko 16430 nelegalnih objekata ili prosječno 78.48 m2 po objektu u osnovi. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u realnosti neće dati potrebne rezultate, i neće se moći primjeniti na terenu.Jer ona ne daje odgovor na pitanje na koji način će biti tretirani različiti tipovi nelegalne gradnje“, naglapava Lakušić.

On ističe da najveći broj divljih graditelja iz sopstvenih sredstava je doveo vodu, struju i napravio puteve.

„Ne postoje jasno definisani kriterijumi i procedure za odlučivanje u konkretnim slučajevima. Pošto je aktuelna vlast svjesno podsticala divlju gradnju, trebala je da na sebe preuzme svu odgovornost i omogući legalizaciju objekata, kako je to urađeno u regionu. Zato je Demokratski front u svom Izbornom programu za Podgoricu, predložio da se legalizuju svi stambeni objekti, osim na lokacijama predviđenim urbanističkim planovima višeg reda. Za porodice koje žive u nelegalno izgrađenim objektima, pod uslovom da je neto površina objekta max 30m2 po članu domaćinstva, a koji imaju samo jedan nelegalno sagrađeni objekat na teritoriji države, da legalizacija bude besplatna“rekao je Lakušić i dodao;

„Za vlasnike nelegalno podignutih objekata koji imaju višak stambenog prostora i bave se izdavanjem objekata, podrazumijeva se plaćanje zakonom utvrđene nadoknade u više godišnjih rata. Glavni grad bi bio obavezan da do ovih naselja dovede svu potrebnu komunalnu infrastrukturu (vodu, kanalizaciju,puteve i osvetljenje). Takođe, bi bio u obavezi da urbanizuje sva ova naselja i uklopi ih u DUP, sa obavezom da se osim komunalne infrastrukture (izgradi mjesne centre, ambulante, apoteke, PTT i sl.).Pri tom se ne smiju legalizovati veliki stambeni, poslovni i drugi objekti prije provjere da li je postojala korupcija i kriminalno udruživanje, kroz ovakve objekte i da se ne dozvoli zatiranje tragova kriminalnog i nezakonitog djelovanja. Demokratsk front je nudio i dalje nudi pošteno, humano i urbano rješenje problema nelegalne gradnje, na principima kako je to regulisano u regionu.Pri tom sa gnušanjem odbacuje model ucjena, prevara, korupcije i manipulacija kojima se već 28 godina služi vlast DPS-a. Posle promjena koje moraju uslijediti mnogi će se naći na udaru zakona zbog uništenja i razbijanja prostora Podgorice, a građanima će se omogućiti legalizacija kako je to regulisano u regionu“, zaključio je Lakušić.