Svjedoci smo da su se od momenta odžavanja poslednjih lokalnih izbora desile značajne promjene na političkoj sceni u Crnoj Gori, što se odrazilo i na funkcionisanje lokalne samouprave grada Bara.

Došlo je do podjele unutar jedne od vladajućih partija, što je rezultiralo stvaranjem novog političkog subjekta. Unutar same vladajuće koalicije dešavaju se sve češće podjele i neslaganja po mnogim pitanjima.

Stav DNP-a je da je ukupna   situacija na političkom planu u Baru neodrživa , i da je u najboljem interesu građana Bara održavanje prijevremenih lokalnih izbora, koji bi pomogli da se riješi politička kriza koja očigledno postoji  i pored brojnih negiranja od strane vladajuće garniture.

Takođe, veliki broj građana je  nezadovoljan radom organa opštine Bar, koji su često neažurni, što dodatno potvrđuje našu tvrdnju da su prijevremeni lokalni izbori jedino rešenje za izlazak iz teške društveno-političke situacije u koju se nalazi naša opština.