Pejović: Podgorica u srcu

Pejović: Podgorica u srcu

Bliže se još jedni izbori u glavnom gradu. To je prilika da Podgoričani pokažu koliko im je stalo do boljeg i bezbjednijeg grada u kojem žive, to je prilika da opozicija pokaže da je bolja, kulturnija i stručnija od ove vlasti koja je u poslednje tri decenije pokorila Podgoricu.

Ovo je prilika da pokažu da su organizovaniji i sposobniji od njihovih iskompleksiranih namjesnika koji su decenijama arčili imovinu Glavnog grada i proganjali političke neistomišljenike. Vrijeme je da Podgorica glasa za ljude sa vizijom koji će voditi brigu o svim njenim građanima podjednako. Podgorica treba domaćina koji će poštovati struku i stručne kadrove u svim oblastima. Podgorica mora pronaći modus za dostojan život kulturnih radnika i umjetnika, za humanije uslove u zdravstvenim i prosvjetnim ustanovama umjesto bacanja para na kičeraj i ostala Potemkinova sela. Nova vlast mora omogućiti otvaranje proizvodnih pogona, ozelenjavanje grada i njegove okoline, čišćenje rijeka. Moraju se graditi oni objekti koji su neophodni gradu. Grad čiji je razvoj udaljen od ljudi koji u njemu žive ne može biti dobro mjesto za život. Moramo se izboriti da mjesne zajednice imaju stvarne nadležnosti da se bave životom građana na sopstvenoj teritoriji. Da stvaramo institucionalne mehanizme koji će omogućiti građanima aktivno učešće u upravljanju gradskim resursima i nadzor nad radom javnih preduzeća. Institucije se moraju prilagođavati građanima, a ne građani institucijama. Javna dobra moraju služiti svima, a ne privilegovanima. Preduslov da se kao društvo pravilno razvijamo jeste da svakome bude garantovan dostojanstven život i uslovi za lični razvoj. Da bismo to postigli, nužno je da uvećavamo fond javnih i zajedničkih dobara, a ne da prodajemo resurse grada. Resurse kojima raspolažemo ne smijemo sagledavati u kontekstu toga koliko bi ko za njih platio, već šta sve s njima možemo da uradimo. Podgorica mora biti održiv, demokratičan i slobodan grad, ako hoćemo da svi u njemu dostojanstveno žive. Da se ravnomjerno razvija, da se poštuju sve posebnosti njenih građana. Jedino tako, Podgorica će biti grad svih nas. Naš grad. Grad koji ćemo nositi u našem srcu. Godinama na urbanističko-planski razvoj grada presudno utiču moćni investitori i političari. Oni su naručioci urbanističko- planske dokumentacije i, po pravilu, njihovim interesima su podređeni interesi grada i građana. O tome postoje brojni primjeri izgradnje objekata koji nemaju blage veze s ambijentom u kom se grade. Da ne govorim o tome koliko je kultnih objekata srušeno, što je izazvalo negodovanje stručne i laičke javnosti, da bi na njihovim lokacijama gradili domaći tajkuni. Mnogo je stručne i kreativne pameti zarobljeno u svakodnevnoj političkoj borbi, bez mogućnosti da svoje znanje ugradi u razvoj grada. Takvih ima i u institucijama Glavnog grada i u opoziciji. Podgorica je dužna da svima pruži šansu da je izgrađuju na način kako zaslužuje. U vremenima koja su iza nas mnogo novca je potrošeno na šminkanje grada, što je za posledicu imalo činjenicu da su brojni kapitalni objekti i objekti komunalne infrastrukture i danas ostali mrtvo slovo na papiru. Podgorici treba domaćin koji voli svoj grad, kojem funkcija gradonačelnika neće koristiti da bi se pomoću nje bogatili on i njegovi srodnici. Podgorici ne trebaju gradonačelnici koje će po završetku mandata na optužničkoj klupi čekati presude za zloupotrebu službenog položaja na štetu grada i građana… Niti oni kojima Podgorica treba da posluži kao usputna stanica na putu do neke nove visoke političke funkcije. Imali su Podgoričani dovoljno vremena da se uvjere kakva je vlast potrebna gradu i građanima. Zato, Podgoričani, glasajte za svoj grad.

 

DAN