Opštinski odbor DNP ukazuje da je stanje na putnoj infrastrukturi u Bijelom Polju  alarmanto , pa što prije treba preduzeti adekvatne mjere i u granicama mogućeg isto popraviti . Bjelopoljski vozači su svakodnevno svjedoci loših uslova za saobraćaj , koji su iz dana u dan sve gori i gori i predstavljaju ozbiljnu prijetnju za bezbjednost gradjana Bijelog Polja .

Posebno je loše stanje na putevima koji od centra grada vode prema : Obrovu , Lipnici , Medanovćima , Babića Brijegu  , Donjem Rasovu i Strojtanici , pa samo iskusni i spretni vozači mogu izbjeći udarne rupe na putu , čiji je broj alarmantan . Najviše što čudi jeste činjenica što se radi o putevima koji vode do prigradskih naselja i čija je ukupna dužina samo par desetina kilometara, a možemo tek zamisliti kakvo je onda stanje na putevima koji vode ka najzabačenijim krajevima naše opštine . Tako je na primjer  mnogo teška situacija na putnom pravcu Brzava-Femića Krš , gdje je došlo do velikih oštećenja asfaltne podloge a posebno je rizično na samom ulazu u Femića Krš gdje je došlo do oštećenja mosta, isti se nalaz u rupama i prijeti da propadne u potok. Na skoro svm seoskim putevima u našoj Opštini propusti su začepljeni i dolazi do izlivanja vode na putu ,a putara uopšte nema na terenu.

Očigledno je da Opštinska direkcija za izgradnju investicije ne preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi pokušala da gradjanima  Bijelog Polja obezbijedi normalnu saobraćajnu komunikaciju. Jedino što urade nadležni iz ove službe jeste tradicionalno krpljenje rupa na pojedinim dionicama, koje je uzaludno jer je obično riječ o nestručnom i nesavjesnom radu bez adekvatnog nadzora.

Ništa nije bolje stanje ni na magistralnim putevima u Bijelom Polju, pa na trasi zaobilaznice od Rasova do Rakonja primijetne su ogromne devijacije asfaltnog zastora koje predstavljaju potencijalnu opasnost za šlepere i kamione sa prikolicom koji u tranzitu prolaze kroz Bijelo Polje. Veliki problem su i loše uradjeni potporni zidovi na regionalnom putu Slijepač most –Pljevlja, u mjestima Tomaševo, Pavino Polje i Kovren , jer se značajan dio njih urušava i prijeti da završi na samoj magistrali. Više od decenije su teški uslovi za odvijanje saobraćaja i na putu Ribarevine-Berane i krajnje je vrijeme za njegovom rekonstrukcijom jer se radi o veoma frekvetnoj saobraćajnici od velkog značaja za stanovništvo ovog dijela sjevera i ukupne države.

DNP traži od nadležnih u opštini Bijelo Polje i Direkciji za saobraćaj Crne Gore , da shvate ozbiljnost ovih problema i krenu u njihovo rješavanje. Bijelo Polje mora mijenjati tradiciju da asfalt na teritoriji opštine bude „gost“ samo na par dana uoči izbora.