IZVOD IZ STATUTA DNP

Član Partije

Član 11

Član Partije može postati svaki punoljetni građanin Države Crne Gore koji dobrovoljno potpiše pristupnicu, prihvati Program i Statut Partije i koji je spreman da aktivno učestvuje u njihovom ostvarivanju, a koji nije istovremeno član druge političke organizacije.

Pripadnost partiji nespojivo je sa organizacijama, udruženjima i pokretima čije je djelovanje nespojivo sa principima partije.

Učlanjenje i evidencija

Član 12

Učlanjenje u Partiju vrši se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice.

Nakon verifikacije članstva od strane nadležnog organa i potpisa Predsjednika Partije, član dobija člansku kartu.

Svaki član je pripadnik organizacije Partije po mjestu prebivališta.

Izuzetno, studenti i učenici mogu pripadati organizaciji Partije prema svom boravištu.

Evidenciju članova Partije vode Opštinski odbori, odnosno Odbor Glavnog grada i ona je dostupna svakom članu Partije. U Partiji se vodi centralna elektronska evidencija članova Partije.

Način vođenja evidencija, izgled i sadržaj pristupnice i članske karte, utvrđuje Glavni odbor.

Prava člana Partije

Član 13

Član Partije ima pravo da:

 • učestvuje ravnopravno u aktivnostima Partije, u utvrđivanju i ostvarivanju programskih ciljeva i sprovođenju politike partije;
 • bira i bude biran u organe i radna tijela Partije u skladu sa Statutom;
 • slobodno izražava svoje mišljenje u okviru Partije;
 • daje prijedloge i pokreće inicijative koje su u skladu sa Statutom i osnovnim  programskim i političkim stavovima Partije;
 • dobije zaštitu i pomoć Partije u slučaju ugrožavanja njegovih prava zbog partijske pripadnosti ili obavljanja partijskih aktivnosti;
 • bude informisan o aktivnostima Partije;
 • se slobodno opredeljuje prilikom utvrđivanja odluka i stavova Partije;
 • pokreće inicijative i predlaže stavove, zaključke u organizacijama i organima Partije;
 • u Partiji kritikuje rad i djelovanje organa, funkcionera i drugih članova Partije;
 • izražava, i u Partiji zastupa stavove i gledišta, koja su drugačija od onih koje ima većina;
 • traži, pod određenim uslovima, preispitivanje odluka većine;
 • ostvaruje i druga prava shodno Statutu u odlukama organa Partije.

Obaveze članova

Član 14
 
Član Partije ima obavezu da:

 • podržava Program i ciljeve Partije;
 • poštuje Program, Statut i odluke organa Partije;
 • radi na očuvanju i unapređivanju ugleda Partije;
 • zastupa i ostvaruje programska načela, političke stavove i odluke Partije u javnosti i širi programske ideje;
 • pridobija nove članove Partije;
 • u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh na izborima;
 • politički se obrazuje;
 • ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom ili opštim aktima Partije.

Član Partije može finansijski, saglasno svojim mogućnostima, i na drugi način pomagati Partiju u skladu sa zakonom, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

ELEKTRONSKA PRISTUPNICA

Popunite sva polja i pošaljite

Error: Contact form not found.

Nakon verifikacije članstva od strane nadležnog organa i potpisa Predsjednika Partije, biće Vam uručena članska karta.