Mladi ljudi u Bijelom Polju  moraju kroz razne oblike građanskog aktivizma zauzeti aktivnu ulogu u procesu kreiranja i kontrole društveno-političkih procesa kojima je uslovljen njihov ostanak i opstanak,  kao i sveukupna perspektiva u ovom gradu .

Bijelo Polje je simbol propadanja privrede na sjeveru Crne Gore i loše socio-ekonomske situacije, što najbolje ukazuje na neophodnost pojačanog aktivizma i zaustavljanja ovih pogubnih procesa kako bi Bijelo Polje povratilo epitet  opštine u koju se dolazi i ostaje a ne sredine iz koje se u potrazi za egzistenciom samo odlazi.Pogubna logika o dominaciji ličnog nad opštim interesom nikako ne smije biti prihvaćena jer se zapravo individuane potrebe najbolje zadovoljavaju kroz ostvarenje opštih interesa kompletne zajednice. Zato se ne smijemo miriti sa  petparačkim pričama  kako se ne  može ništa promijeniti i kako smo konzervirani i zamrznuti  ovakvim stanjem kojem nema popravke . Još je pogubnije  nalaziti  prividno utočište u vladajućoj partiji koja nas je dovela do ivice propasti, i preuzimati  ulogu nijemih posmatrača pretvarajući se u puke matične brojeve kojima se u izbornim procesima omogućava opstanak postojećeg stanja.

Najbolji primjer za to je članstvo Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Bijelo Polje. Osim podjele novogodišnjih paketića djeci ometenoj u razvoju i organizacije jedne akcije čišćenja korita rijeke Lim ova družina gotovo da nije imala nikakvu drugu aktivnost u poslednjih pet – šest  godina. Nažalost, izgleda da je jedini cilj ovih mladih ljudi, uglavnom članova najuže rodbine bjelopoljskih funkcionera  da kroz političko zapošljavanje završe na ,,državnim jaslama” dok ih razvoj grada i cjelokupne zajednice kao i  položaj mladih ljudi u Bijelom Polju  nimalo  ne tangira.

Savjet mladih DNP Bijelo Polje osuđuje ovakvo ponašanje svojih kolega iz  vladajućih  partija i u narednom periodu će krenuti sa konkretnim akcijama koje će  imati  za cilj buđenje svih vidova društvenog aktivizma kod mladih,  kako bi godinama nagomilavani  problemi  omladine u Bijelom Polju napokon počeli da se rješavaju.