Činjenica da se decenijama u Crnoj Gori, na sistematski način – planski, uništava i rasprodaje sve što ima bilo kakvu materijalnu, duhovnu i svaku drugu ljudsku vrijednost, ne abolira odgovornosti tužilaštvo i povezane državne organe od nerada i u najnovijoj aferi “Ramada”.

Svjedoci smo da su u ovom slučaju detaljno dokumentovana krivična djela iz domena zloupotrebe službenog položaja, opstrukcije rada državnih organa, kao i najteža krivična djela političke korupcije, a da se monstruozna hajka namjerno povela protiv hrabre, samohrane majke dvoje djece, koja je, iako svjesna sistema u kojem živimo, sve informacije o ovoj aferi i dostavila na uvid javnosti. Da bismo napokon napustili ovu odvratnu praksu, da se kriminalno ponašanje ljudi koji su lažno izabrani da raspolažu novcem i imovinom svih građana zataškava strahom, medijskim spinovima i proceduralnim dubinama pravnog i političkog brloga u kojem živimo, svi moramo stati u odbranu principa kojima se ovdje vodila menadžerka hotela “Ramada”, kada je kao svjedok krivičnom djelu, po zakonu i časno reagovala, na čemu svi moramo da joj budemo zahvalni.

Dokumenta, računi, ugovori, knjige, učesnici i njihove namjere i politički motivi, sve je specijalnom tužilaštvu sada na raspolaganju, i slučaj je pravno neoboriv, i tu nakon temeljnog vještačenja vjerodostojnosti gradje, za koje nije potrebno ni posebno znanje ni vrijeme, već samo čast i odgovornost, svako dalje zataškavanje vodi nizu ponavljanja krivičnih djela opstrukcije pravde, u koje može ući i specijalno tužilaštvo, ako nastavi praksu državnih organa koji su do sada, vodeći ovaj slučaj u ime naroda, vršili pomenuta krivična djela.

Sa zabrinutošću apelujemo na specijalno tužilaštvo da, uporedo sa procesuiranjem pribavljene dokumentacije, pod hitno i bez odlaganja, u skladu sa svojom zakonskom obavezom, pruži svaku moguću žaštitu zviždaču iz ove afere. Gradjanin koji je svjedok krivičnom djelu, imperativnim normama u zakonima ove države je obavezan da to prijavi, i lažna je i, namijenjena laicima, izjava premijera da je krivično djelo i ovdje ili bilo gdje u svijetu moglo biti predmet poslovne tajne, a koju je, svjestan realne snage dokaza ovog skandala, izrekao u svom patološkom strahu od moguće implementacije pravde u ovako jasno dokumentovanom slučaju.

Takođe, poručujemo menadžmentu hotela “Ramada” da, isto kako po svjedočenju nijesu pristali da uništavaju dokumentaciju u korist grupe korumpiranih gradjana koji sebe predstavljaju partijom pod nazivom SD, moraju nastaviti dosledno da poštuju zakone ove države, i ne smiju potpisati jednostrani raskid ugovora ili odbiti da ga produže, i time ući u zonu krivične odgovornosti za svoje dalje postupanje, a za koje bi u tom slučaju svakako odgovarali.