Smolović: Studentski dom u Podgorici da nosi ime Žarka Marinovića

Smolović: Studentski dom u Podgorici da nosi ime Žarka Marinovića

U znak sjećanja na Žarka Marinovića studenta Univerziteta u Beogradu  stradalog na studentskim protestima 1936. godine, dan njegove smrti 4. april uzet je za Dan studenata Crne Gore. Ideali za koje je Žarko Marinović položio svoj život treba da su utkani u biće svakog crnogorskog studenta i svakog mladog čovjeka.

Otpora prema nepravdi, lošem položaju,  negativnim pojavama  i želja da se da snažan podsticaj za sveobuhvatne promjene  u društvu Crne Gore izgleda su odavno napustili naše studente. Studentski život sveden je na preživljavanje i traženje mogućnosti da se po završetku studija pobjegne što danje od beznađa i straha od života u Crnoj Gori u kojem ne vide perspektivu. Iako je stanje veoma loše u Crnoj Gori nemamo studentskog otpora niti bilo kakvih protesta na kojima bi bilo ukazano na nezavidan položaj crnogorskih visokoškolaca. Za to su najzaslužnije univerzitetske vlasti koje su pod direktnom kontrolom Vlade Crne Gore. Organizacija koja je zadužena da se bori za interese studenata Studentski parlament Univerziteta Crne Gore bavi se poboljšanjem finansijske situacije svojih članova a studenta se sjete svake dvije godine kada se organizuju studentski izbori. Takođe promjena sistema studiranja koja je najavljena dodatno  će  obesmisliti  studiranje a za koju godinu na Zavodu za zapošljavanje imaćemo veliki broj svršenih visokoškolaca sa diplomom master. Da bi se spriječila mogućnost otpora preko noći pojavila se organizacija koja tvrdi da je studentska koja poziva da se  dodatno oteža položaj studenata kroz ukidanje studiranja koje se finansira iz Budžeta Crne Gore. Danas crnogorskim studentima nije do slavlja niti za to imaju ikakvg razloga.

Demokratska Narodna Partija Crne Gore napominje da danas u Crnoj Gori ne postoji ni jedana ulica, spomenik ili  da  jedan od studentskih domova nosi ime Žarka Marinovića. Imajući u vidu nemaran odnos prema liku i djelu Žarka Marinovića Klub Mladih  DNP CG će pokrenuti inicijativu da Studentski dom u Podgorici ubuduće nosi njegovo ime.