Bulatović: Članovi DNP i DF  u privatnoj državi nemaju pravo na pravdu

Bulatović: Članovi DNP i DF u privatnoj državi nemaju pravo na pravdu

Poslednjih dana javnost je imala priliku da vidi snimke kako policajci grubo krseci zakon brutalno prebijaju gradjane.Ostaje samo da se nagadja koliko ima neotkrivenih slucajeva mucenja i torture koje sprovodi rezim. Poslije svega odredjenim pripadnicima rezima nije sve to smetalo da probaju da ih odmah oslobode zatvora kao i da organizuju protest podrske ispred osnovnog suda rezimskim batinasima i to u trenuku kada je Milan Knezevuc u pratnji svih poslanika Df dosao da preuzme poziv za izdrzavanje zatvorske kazne.

Ta politicka presuda je za dogadjaj kada je policija nezakonito i protivno Ustavu razbila mirni protest Df a tokom koje akcije je rezim i mucki fizicki napao i povrijedio i Milana Knezevica. Ovo jos jedno podsjecanje na ovaj dogadjaj i paralela sa najnovijim ponasanjem policije kao i pokusaj da se predsave kao heroji,te simuliranje da je komandant SAJ bio u zatvoru poslednji su trenutak za alarm  i za gradjane a posebno one politicke subjekte koji na sve ovo cute. A narocito za one koji cute na progon Df I njegovih lidera kao i na zatvorsku kaznu koja je izrecena Milanu Knezevicu umjesto policijskim funkcionerima.

Pod komandom funkcionera ogrezlih  u  kriminalu i korupciji, batinaši u policijskim uniformama, zaštićeni od bilo kakve odgovornosti i nagrađivani za zvjersko iživljavanje nad sopstvenim narodom, godinama siju strah na crnogorskim ulicama. Takvi dobijaju brojne  privilegije:  stanove, kuće, bonuse, državne nagrade i bivaju proglašeni herojima zbog zasluga u obračunu sa svakim koga vrhuška DPS-a proglasi prijetnjom po kriminalni sistem vrijednosti koji je vaspostavila prije trideset godina. Za prikrivanje ovakve sramote i stida za Drzavui pretvaranje ovakvog stanja u hvalospjev o pravnoj Drzavi zaduzen je Zoran Pazin koji je i glavni koordinator svih akcija za progon Df I nasih lidera.

Uz ovo moje reagovanje dostavljm snimke nasilnog i nezakonitog rasturanja protesta DF-a 17. oktobra 2015. godine ispred Skupštine Crne Gore, kada su specijalci pod punom ratnom opremom pretukli članove DF-a koji su bez ijednog incidenta danima iskazivali neslaganje sa aktuelnim režimom. Tom prilikom je pokušano ubistvo Dušana Kneževića za koje niko do danas nije odgovarao. Naprotiv, iako postoje jasni dokazi o naredbodavcima i izvršiocima zvjerskog prebijanja Kneževića, snimci na kojima se jasno vidi mučenje i mučko prebijanje čovjeka koji ne pruža otpor, Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu, abolirajući pomoćnika direktora Uprave policije Nikolu Janjuševića i njegovih saboraca od odgovornosti za krvničko batinanje i ugrožavanje njegovog života.

Takođe, iako postoje očevici i snimci policije na kojima profesionalni MMA borac, Nikolaj Dragović, nanosi tjelesne povrede lideru Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću, o čemu postoji medicinska dokumentacija, Tužilaštvo Crne Gore ne samo da nije pokrenulo krivični postupak već je ovaj batinaš, sezonski vatrogasac, nakon napada na predsjednika DNP-a unaprijeđen u komunalnog policajca.

Evidentno je da članovi DNP-a i DF-a u Privatnoj  državi Mila Đukanovića i Duska Markovica , tužilaštvu Milivoja Katniića i Ivice Stankovica i pravosudja koje kontrolise i njime  upravlja Vesna Medenica nemaju pravo na pravdu. Ipak, i pored represije, progona, maltretiranja, batinanja i svih oblika zlostavljanja koje rezim sprovodi nad liderima, članovima i simpatizerima DF-a, mi ćemo istrajati u borbi za raskrinkavanje izopačenog režima. Mi ne postavljamo pitanje uspjeha u ovim naumima, ali ono što jeste krucijalno pitanje je koje su to crvene linije preko kojih građani i relevantni subjekti u državi Crnoj Gori neće preći, i kada će reći konačno NE maltretiranju i institucionalnoj zaštiti nasilnicima i unajmljenim ubicama koji primjenjuju brutalnu silu kad god im padne na pamet. To konačno građansko NE je jedina moć koja može iskorijeniti nasilje i stvoriti uslove za trajno uspostavljanje zakona i ustavnog poretka, i građani toga moraju biti svjesni.

Pozivam sve medije kojima sam dostavio ovo moje saopstenje da objave i video snimke. pozivam one medije koji su mnogo puta objavljivali policijske kadrove guranja Milana Knezevica i policajca da objave ova nasa dva snimka napada na Milana Knezevica i pokusaja ubistva Dusana Knezevica.A istrazivaci kojima je do istine mogu od organa pribaviti i cjelovitije snimke ovog dogadjaja kojim je pogazen Ustav ove drzave i izakonjeno brutalno i nasilnicko  ponasanje policije.

Jovanović: Predaja teritorije predstavlja najveći čin izdaje Crne Gore

Jovanović: Predaja teritorije predstavlja najveći čin izdaje Crne Gore

-Predaja dijela teritorije predstavlja najveći čin izdaje države i njenih interesa, imajući u vidu da ona čini jedan od  tri osnovna elementa državnosti. Mi na ovom primjeru vidimo na koji način Vlada Duška Markovića vodi spoljnu politiku za koju se mora konstatovati da je izdajnička i skandalozna, kazao je Jovanović za IN4S, povodom aneksa Sporazuma o demarkaciji granice između Crne Gore i Kosova.

Pejović: Crne kutije

Pejović: Crne kutije

Cr­na Go­ra je da­nas, bez sum­nje, pu­na cr­nih ku­ti­ja, ko­je su, pod po­seb­nom pri­smo­trom dr­ža­ve, i či­je bi otva­ra­nje do kra­ja raz­ot­kri­lo svu su­ro­vost ove vla­sti, ko­ja se ni­če­ga ne li­bi da bi se do­dvo­ri­la stra­nim men­to­ri­ma i da bi sa­ču­va­la ne­za­ko­ni­to ste­če­no bo­gat­stvo

DNP Pljevlja: Neophodno objedinjavanje opozicije u susret lokalnim izborima

DNP Pljevlja: Neophodno objedinjavanje opozicije u susret lokalnim izborima

Na sjednici je iskazana podrška predsjedništvu Demokratskog fronta u njihovim naporima da dođe do objedinjavanja opozicije oko nestranačke ličnosti kao jedinog predsjedničkog kandidata, jer se radi o već oprobanom modelu koji garantuje sigurnu pobjedu nad bilo kojim kandidatom DPS-a. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Pljevljima jednoglasno je usvojio zaključak, u formi zajedničkog stava, da je neophodno da dođe do najšireg objedinjavanja opozicije u Pljevljima u susret predstojećim lokalnim izborima.

Radović: Presuda Kneževiću je politička, cilj je zastrašivanje glasača DF-a

Radović: Presuda Kneževiću je politička, cilj je zastrašivanje glasača DF-a

„S obzirom da se rukovodstvo DPS-a obračunava samo sa DF-om, protivzakonitim metodama preko institucija, koje su zarobljene u kriminalnu hobotnicu, to je evidentno da je samo DF opozicija vlasti u Crnoj Gori. I na kraju, obavještavamo vlastodršce, da kao funkcioneri i članovi DNP-a zadržavamo pravo da budemo slobodni ljudi i na sve nepravde reagujemo na način kako sami nađemo za shodno. Takođe obavještavamo vlastodršce da smo svi mi Milan Knezević, i da nije postojao nijedan režim koji je mogao utamničiti jedan čitav narod“ zaključila je Radović.

Pejović: Udba je naša sudba

Pejović: Udba je naša sudba

Za­stra­šu­ju­će je i pri­zna­nje biv­šeg mi­ni­stra po­li­ci­je Ko­nje­vi­ća da su u no­ći 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne u zgra­di DB-a on, Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić, ta­da­šnji šef taj­ne slu­žbe, do­go­va­ra­li sce­na­rio ka­ko raz­bi­ti mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste opo­zi­ci­je. U sud­bo­no­snim tre­nu­ci­ma za bu­duć­nost Cr­ne Go­re mno­go je bit­ni­je ka­ko će se pre­ma no­vim iza­zo­vi­ma od­no­si­ti opo­zi­ci­ja, ne­go šta će ra­di­ti re­žim.

Pejović: Svi smo zatajili

Pejović: Svi smo zatajili

Ne mo­že da se pro­mi­je­ni Cr­na Go­ra, a da sve osta­ne isto. Da Mi­lo vla­da, a da se opo­zi­ci­ja me­đu­sob­no sva­đa. Da se svi za­ba­ri­ka­di­ra­mo u par­tij­ske ro­vo­ve i re­ži­mo jed­ni na dru­ge. Da bi se pro­mi­je­ni­la Cr­na Go­ra, sva­ko od nas mo­ra, po­ma­lo da se pro­mi­je­ni.

Marković: Kasu kreiraju da sebi ugađaju

Marković: Kasu kreiraju da sebi ugađaju

.Predstavnici DPS-a ne osjećaju nelagodu kada se hvale uspjesima, a pomenuću samo nekoliko primjera koji ih demantuju. Oni su krajem 2015. godine podigli kredit u iznosu od 2,5 miliona eura i u njemu oko pola miliona predvidjeli za tehnološke viškove. Te pare su većinom potrošene i umjesto da se zbog toga za plate zaposlenih izdvaja manja suma- ona je danas veća nego prije.

Marković: Građani Danilovgrada će „najuspješniju“ opštinsku vlast poslati u prošlost

Marković: Građani Danilovgrada će „najuspješniju“ opštinsku vlast poslati u prošlost

S obzirom da je već poznato i obznanjeno da je opštinska vlast u Danilovgradu „najuspješnija“ u Crnoj Gori i šire, jer se po DPS kriterijumima i totalna ekonomska katastrofa može proglasiti prosperitetom i blagodaću, htio sam samo da ukažem na nekoliko znakovitih finansijskih „virtuoznosti“ lokalnih čelnika, saopštio je predsjednik Odborničkog kluba DNP-a Veselin Marković povodom rasprave o budžetu Opštine Danilovgrad.

Opština se, pored svoje ‘uspješnosti’, našla u ogromnim dugovima koji se iz godine u godinu uvećavaju za oko 800.000 evra. U 2015. godini ‘najuspješnija lokalna vlast’ se dodatno kreditno zadužila za 2.5 miliona evra, tako da ukupan dug, koliko je barem javnosti poznato, znatno premašuje 5 miliona evra. Upućeni tvrde da je dug premašio cifru od čak 10 miliona evra!“, naglasio je Marković i dodao:

„U tako ‘konsolidovanim’ finansijama opštine, planirani budžet za sljedeću godinu je 5.5 miliona evra. U okviru ovog iznosa, sačuvano je gotovo pola miliona evra od kredita iz 2015., naravno za predstojeće predsjedničke i lokalne izbore (tj. za kupovinu glasova, otkup ličnih karata i slične „poslovne poduhvate“ DPS vlasti). U planirani budžet uračunata su i sredstva iz Egalizacionog fonda od 1.7 milion evra koja se ne uplaćuju opštini, već se njima direktno pokrivaju pojedina zaduženja lokalne uprave. Ako dakle od primitaka budžeta oduzmemo novac od kredita za koji građani Danilovgrada svake godine plaćaju veliku kamatu, te novac iz Egalizacionog fonda, preostaje nekih 2.3 miliona evra (i to precijenjenih) opštinskih prihoda. Od ove sume, samo tekući izdaci ‘najuspješnije opštine’ iznose više za gotovo 200.000 evra, a pod tekućim izdacima uračunate su potrebe DPS opštinske vojske (zarade i doprinosi, kancelarijski materijal, službena putovanja, reprezentacije, rashodi za telefone, itd.)“.

„Crne rupe“ opštinskog budžeta ne sprječavaju lokalne moćnike da sebi uvećavaju plate

Ove ‘crne rupe’ u opštinskom budžetu, koje podsjećaju na napola porušene hale nekada uspješnih danilovgradskih fabrika i preduzeća koje je DPS vlast uništila, ne sprječavaju lokalne moćnike da sebi uvećavaju plate ili da svojim ‘podobnim’ i ‘zaslužnim’ kadrovima uplaćaju čak i prevoz i putne troškove, iako pojedini žive bukvalno preko puta zgrade opštine,“ kazao je funkcioner DNP-a i istakao:

„Dugovi ‘najuspješnije lokalne vlasti’ nijesu prepreka ni za nova partijska zaposlenja u opštinskoj administraciji, uprkos činjenici da je do sada već isplaćeno više stotina hiljada evra za rješavanja tehnoloških viškova u lokalnoj upravi, te da će se i naredne godine u te svrhe izdvojiti 60.000 evra. Naprosto, sve finansije i sva sredstva poreskih obveznika u opštini Danilovgrad usmjerena su i podređena prevashodno jednom cilju: da ‘najuspješnija lokalna vlast’ ponovo pobijedi na izborima naredne godine i to tako što će svoju ‘uspješnost’ građanima dokazivati lažnim obećanjima,ucjenama, udjeljivanjem socijala i razne vrste ‘pomoći’, mahinacijama prilikom glasanja i upisa u birački spisak. U istom cilju su, mimo zakonskih procedura i odluka lokalnog parlamenta, formirane mjesne zajednice i izabrana njihova rukovodstva koja se ne staraju o interesima mještana, već služe kao izborni i mobilizacioni centri DPS-a.

On je napomenuo da u DNP-u vjeruju da će građani Danilovgrada znati da vrate dug te ovakvu vlast na sledećim izborima poslati u političku prošlost.

„Dirnula me je jedna fotografija objavljena u sredstvima javnog informisanja gdje se jedan glasač DPS-a pred lokalne izbore u Mojkovcu bacio u naručje šefu Đukanoviću i onako vlažna lica izjavio da je on, zajedno sa premijerom, najbolji čovjek u Crnoj Gori. Ovu sliku bi svakako upotpunili i ‘najuspješniji’ lokalni čelnici iz Danilovgrada koji su svojim ‘briljantnim’ ekonomskim potezima ‘usrećili’ i zadužili i još nerođene građane Danilovgrada.

Mi u DNP-u vjerujemo da će im građani Danilovgrada znati da vrate dug, te da će ih na predstojećim izborima, zajedno sa njihovim šefom, vlažna lica poslati u davno zasluženu političku prošlost“, naglasio je Marković.

 

IN4S

Bojović: Nikad gori tretman Pljevalja – na izborima poslati snažnu poruku otpora

Bojović: Nikad gori tretman Pljevalja – na izborima poslati snažnu poruku otpora

U planu kapitalnog budžeta Crne Gore za 2018. godinu za realizaciju projekata na Cetinju opredijeljeno je ukupno 4 745 000 evra, a za projekte u Pljevljima mizernih 560 000 evra. Dakle, za Pljevlja koja imaju skoro duplo više stanovnika od Cetinja, planirano je osam i po puta manje državnog novca od iznosa koji je planiran za Cetinje. Uz to, na Cetinju je državnim budžetom predviđena realizacija dvadeset šest različitih projekata, a u Pljevljima samo dva, i to:

1. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacija Pljevalja – 510.000 evra;

2. Izgradnja i opremanje objekta Osnovne škole na Gukama – 50.000 evra.

Ovako uopšteno formulisana pozicija koja se tiče smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja i ovako mala sredstva za rješavanje tako velikog problema govore da od ozbiljnih investicija u cilju smanjenja zagađenja Pljevalja ponovo neće biti ništa. Ako bi se išlo ovom dinamikom i svake godine planirao i realizovao iznos od 510 000 evra, trebalo bi da sačekamo da prođe 39 godina pa da se realizuje projekat toplifikacije u cjelosti, imajući u vidu da je njegova ukupna vrijednost oko 20 miliona evra. A na osnovu iskustva iz prethodnih godina, kada se ni ono što je planirano državnim budžetom za Pljevlja na kraju nije realizovalo, možemo očekivati da se ni ovih mizernih 510 000 evra planiranih za navodno saniranje ekološke situacije neće namjenski realizovati, već će uslijediti nove-stare opstrukcije i zloupotrebe državnog novca. S druge strane, malena osnovna škola u naselju Guke gradi se već punu deceniju i nikako da se završi. Ni za ovaj projekat osnovne škole Vlada nije bila u stanju da u budžetu za 2018. godinu oprijedijeli 150 000 evra koliko iznosi ukupna vrijednost radova, već samo jednu trećinu tog iznosa – 50 000 evra. Istovremeno, za izgradnju azila za pse na Cetinju iz državnog budžeta planirano je izdvajanje od 80 000 evra. Takođe, plan je da se iz državnog budžeta finansira čak i nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi prestonice Cetinje i izgradnja objekta za potrebe parking servisa u ukunom iznosu od 240 000 evra.

Vrijedi navesti da je samo za rekonstrukciju vodovodne mreže na Cetinju planirana realizacija 900 000 evra državnog novca, dok za rekonstrukciju pljevaljskog vodovoda koji je u katastrofalnom stanju nije predviđen ni cent. Centralna vlast bahato i osiono ignoriše činjenicu da Pljevlja imaju brojne probleme koji ugrožavaju njen opstanak i jednostavno ne želi da državni novac opredijeli makar za postrojenje za prečišćavanje vode za piće.

To što nema obećane fabrike čokolade na Cetinju državna vlast pokušava da kompenzuje nesrazmjerno velikim davanjem državnog novca Cetinjanima. S druge strane, izostanak investicija i novih radnih mjesta, drastično zagađenje i urušavanje infrastrukture u Pljevljima ničim se ne kompenzuje, već se Pljevljaci još više zapostavljaju, dok se i dalje od ove sredine uzima i kapom i šakom.

U poglavlju državnog kapitalnog budžeta koji nosi naziv „Pomoć lokalnim samoupravama u rješavanju infrastrukturnih problema“, nema niti jednog projekta za Pljevlja koji bi se finansirao državnim novcem. Pljevlja nikada nisu bila gore tretirana i nikada manje državnih sredstava nije planirano za realizaciju projekata u Pljevljima kao u predlogu budžeta Crne Gore za 2018. godinu, i pored toga što lokalnu vlast drži DPS sa satelitima.

Samo ovo je dovoljan razlog da Pljevljaci snažno podrže inicijativu Demokratskog fronta da se čitava opozicija ujedini i zajednički organizuje proteste za prve regularne izbore u Crnoj Gori koji bi zasigurno doveli do pada ove vlasti. Za sve Pljevljake i opstanak Pljevalja posebno je važno da se na predstojećim izborima pošalje snažna poruka nezadovoljstva i otpora ovakvoj sramnoj politici diskriminacije i zapostavljanja Pljevalja, koju već godinama, i u sve većoj mjeri, sprovodi državna vlast na čelu sa DPS-om.

OO DNP Berane: DPS nema odgovor za pobjednički koncept Zdravo Berane

OO DNP Berane: DPS nema odgovor za pobjednički koncept Zdravo Berane

Raduje me što je Berane još prije četri godine prepoznalo efikasnost  modela zajedničkog opozicionog izbornog natupa i što ga je i praksa potvrdila kao uspješan.  Zato ne sumnjam da će lokalni izbori u Beranama biti uvod u finalno razvlašćivanje DPS i na državnom nivou, i da će pobjedom koalicije SNP i DF  početkom naredne godine početi godina smjene DPS-a, na opštu dobrobit i zadovoljstvo Crne Gore i njenih gradjana,istakao je Knežević.

Bojović: Ko se topi, za pjenu se hvata

Bojović: Ko se topi, za pjenu se hvata

„I uprkos Vašim katastrofalnim učincima u vođenju Opštine koju ste zadužili toliko da ni naši unuci neće uspjeti da se oslobode dugova koje ste svojom ‘mudrom razvojnom politikom’ proizveli, Vi bez ikakvih skrupula optužujete mene i opoziciju da nam fale ideje i pregalaštvo!? Od Vašeg pregalaštva i ‘bastadurstva’ boli glava i našu djecu.

Dragan Bojović: Koliko nudite trgovci glasovima?

Dragan Bojović: Koliko nudite trgovci glasovima?

Ne samo da iz kabineta predsjednika opštine Danilovgrad ne spore da vrše nezakonita preidizborna zapošljavanja i  kupovinu glasova, već i meni lično u svom regovanju javno nude posao, vjerovatno pod uslovom da prestanem da ukazujem na nepotizam, klijentelizam i političku korupciju koju bahato sprovode, rekao je Dragan Bojović, predsjednik OO DNP-a u Danilovgradu, u odgovoru na reagovanje iz kabineta predsjednika Opštine Danilovgrad.

Pa, koliko nudite gospodo trgovci glasovima?

S obzirom na reference koje posjedujem, ne možete iznaći te pare i ta  lažna obećanja kojim biste me mogli kupiti.  Ni mene, ni većinu građana Danilovgrada koje svih ovih godina vaše jednopartijske i policijske  torture nijeste uspjeli ni kupiti, ni uplašiti.

I u toj vašoj političkoj osionosti i beskrupuloznosti, imate hrabrosti da DNP  optužite za porodično-kumovsko zapošljavanje?! Vi, koji ste od zgrade opštine, čast izuzecima, napravili dom za zbrinjavanje vaše  djece  i djece vaših rođaka. Toliko ste članova najužijih familija zaposlili u opštinskoj administraciji da bi vam bilo lakše da, kako kaže jedan moj opozicioni prijatelj, radite od kuće –  barem bismo uštedjeli na opštinskim računima za struju.

I sve to u uslovima kad ste uništili danilovgradsku privredu, kad je dug opštine, barem onaj za koji se zna, preko pet miliona eura,  kad novoplanirani DPS stručnjaci moraju da rade stojeći u opštinskim kancelarijama, jer zbog viška zaposlenih u administraciji nemaju gdje ni stolicu da postave.

Hoćete li u opštini opet da organizujete polaganje ispita o trošku građana, te ubrzane dopunske kurseve kako biste doškolovali vaše pojedine DPS „kadrove“ koje tobože zapošljavate zbog njihove „stručnosti“?

Politički rad u kabinetu predsjednika opštine Danilovgrad odavno je poprimio Orvelovski profil, pa se neznanje prikazuje kao moć, ropstvo kao sloboda, a zadovoljavanje najbanalnijih ličnih potreba kao pregalaštvo za dobrobit Danilovgrađana. To je tzv. DPS sindrom hipertrofiranog, debelog ja koje neprestano raste, goji se, popunjava sav prostor oko sebe, i kao takvo od sebe više ne može da vidi ništa drugo, štaviše smatra da opština i država i svi drugi građani i postoje samo zato da bi ispunjavali njihove sebične interese.

Otuda, iz kabineta predsjednika OO DNP poručujemo da stojimo kao prepreka i kočnica sebičnim interesima čelnika danilovgradskog DPS-a. Neće Brano Đuranović mjeriti kvalitet članovima DNP-a na namještenim oglasima koje raspisuje na jedan dan.

DNP će u zgradu SO Danilovgrad ući kao nova vlast, za koju će nas birati, ne Milo i Aco Đukanović, već naši sugrađani kako bi se konačno politički oslobodili vas, vaše korupcije, vašeg nepotizma i klijentelizma, vašeg političkog podaništva i poltronstva koje je od nekad lijepe i perspektivne  varoši napravilo ekonomsku i kulturnu marginu i pustoš.

I ne brinite se vi o rasipanju glasova u opoziciji. Mi ćemo se sa svojim kolegama iz opozicije lako dogovoriti. Bolje se postarajte o tome kuda ćete vi, kad se vaši lideri i politički mentori dosele na teritoriju naše Opštine, tu nedaleko, u Spuž. Danilovgrad će za rukovodstvo DPS-a, kako bi rekao vaš predsjednik Filip, doista postati „grad iz kojeg se ne odlazi“  – puno, puno godina.

 

IN4S

Lakušić: Dežurni poltroni šefa režima priželjkuju njegovu kandidaturu

Lakušić: Dežurni poltroni šefa režima priželjkuju njegovu kandidaturu

Ovo tim prije što će Demokratski front znati da mudro izabere svog predsjedničkog kandidata s izuzetnim izgledima na pobjedu u iole poštenoj i fer političkoj utakmici na predstojećim predsjedničkim izborima. Vrijeme promjena čak i za porobljenu Crnu Goru dolazi, a na tom fonu Đukanović nema šta da traži. Za dobrobit ove zemlje treba da odbije i primisao na kandidaturu, i pored svih naručenih želja, jer je odavno zreo za muzej političkih voštanih figura.

Bojović: Uoči Dana Opštine Danilovgrad nova predizborna zapošljavanja

Bojović: Uoči Dana Opštine Danilovgrad nova predizborna zapošljavanja

Da je predsjednik opštine Danilovgrad „kadar stići i uteći i na strašnom mjestu postojati“ dokazuju najnoviji oglasi za posao koji su nedavno raspisani u ovoj lokalnoj upravi, saopštio je predsjednik OO DNP Danilovgrad Dragan Bojović.

Naime, uprkos evidentnog viška zaposlenih u lokalnoj administraciji, uprkos činjenici da u opštinskim kancelarijama više nema mjesta ni za saksiju sa cvijećem, a kamoli za živo čeljade, uprkos višemilionskom kreditnom zaduženju opštine, odnosno njenih građana koje uglavnom i služi da bi se podmirile potrebe ove Branove DPS vojske, uprkos nalazima Upravne inspekcije o nelegalnosti zapošljavanja u opštini, te da se ljudi ‘s koca i konopca0 , bez stručnih referenci i kvalifikacija, promovišu u stručnjake, činovnike i načelnike opštinskih službi, uprkos dakle otvorenim zloupotrebama, klijentelizmu, nepotizmu i političkoj korupciji, Brano je odlučio da uhljebi još desetak DPS kadrova,“ napomenuo je Bojović i dodao:

„Dakako, riječ je o njegovim rođacima, kumovima, prijateljima i prijateljima njegovih prijatelja, jer čak ni bliski rođaci ne glasuju Branov opšinski ‘drim tim’ samo zbog krvnog srodstva, već primarno zbog mjesečne apanaže i finansijske satisfakcije koje im dobri Brano nesebično udjeljuje.“

Među novim opštinskim ekspertima otkupljivači ličnih karata i utjerivači glasača

„Među ovim novim opštinskim ekspertima koji će ‘u znoju lica svog zarađivati hljeb svoj’ naćiće se negdje mjesta i za otkupljivače ličnih karata, te utjerivače glasača preko fleksibilne naplate opštinskih taksi i drugih raznih računa i dugova, jer se ovim zaslužnim izbornim kadrovima i njihovim porodicama mora obezbijediti finansijaka sigurnost i dalji nesmetan rad,“ istakao je predsjednik OO DNP i naglasio:

„Sva ova partijska zapošljavanja Brano, naravno, ne vrši u toku predizborne ćutnje, već se mudri Brano rukovodi onom starom narodnom ‘ko rano rani, četiri glasa grabi’, pa ova svoja galantna ‘dobročinstva’ sprovodi u vrijeme svečarske atmosfere uoči Dana opštine, kada je pažnja građana atakovana šminkanjem grada, krpljenjem desetkovanih ulica i asfaltiranjem čak čitavog jednog kilometra seotskog puta koga su inače svojim prilozima uglavnom finansirali sami mještani.

Obuzet valjda ovom ekstatičkom pretprazničnom atmosferom, Brano je, svjesno ili nesvjesno, nedavno učinio jedno zaista dobro djelo, šaljući svog ‘malog od palube’, potpredsjednika opštine Zorana Boškovića, da postavi kamen temeljac za izgradnju novog Hrama u Bjelopavlićima.

Iskreno nas raduje činjenica da su se Brano, Zoki i ostali, koji su se između ostalog devet godina predano borili da Hram u Bjelopavlićima ne bude izgrađen, nakon dugih lutanja vratili u naručje majke Crkve. Nikad nije kasno pokajati se!

Još kada naš dragi predsjednik Filip, za koga se inače u kuloarima šapuće da je blizak Mitropoliji, na predstojećoj svečanoj sjednici afirmiše i blagoslovi ovogodišnje uspjehe danilovgradskih DPS menadžera i mehaničara, vjerujemo da će i stotine drugih DPS opštinara pohitati da se vrate svojim korijenima, ‘na radost i polzu svekolikog otečestva’.“

IN4S

Zogović: Rudović ne propušta priliku da osujeti mogućnost bilo kakvog dogovora

Zogović: Rudović ne propušta priliku da osujeti mogućnost bilo kakvog dogovora

Po ustaljenom šablonu, na najprizemniji način, Nedjeljko Rudović, ne propušta priliku da potkopa i osujeti mogućnost bilo kakvog dogovora o zajedničkim aktivnostima opozicije, jer je svjestan da je to najbolji model za smjenu aktuelnog režima.

Izgleda da i sama pomisao na mogućnost zajedničkog opozicionog djelovanja, zbog straha za sudbinu DPS-a, kod kolege Rudovića pali  alar za destrukciju, a kamo li ovakva  inicijativa DF, koja je u potpunom saglasju sa onim što crnogorski građani očekuju od iskrene i prave opozicije. Jer je građanima  bitno da se napokon dodje do formule za razvašćivanje DPS-a, a potpuno periferno koliko će koja partija zakučiti mandata. A da je previše  „slučajnosti“ u odgovorima i javnim porukama ovog funkcionera URA-e, najbolje potvrdjuju isfrustrirane izjave i juriš u brutalni napad na svaku inicijativu koja je pokrenuta u cilju opozicionog objedinjavanja. Dosledan  dvostrukim standardima, Rudović ne kritikuje Tačijeve „čajanke“, ali zato uredno, ne propušta priliku da plastično demonstrira zabrinjavajući stepen patološke mržnje prema srpskom narodu. Očigledno da bi srpsko pitanje u Crnoj Gori , prije rešavao otvaranjem koncentracionih logora, nego na način da Srbi trebaju i moraju imati sva prava kao i drugi gradjani Crne Gore. I prije nego što je posegao za ideološkim prevaspitavanjem opozicije, urgentno je bilo da za početak prevaspita  sebe i da kao u jednoj od najpoznatijih Isusovih priča, vrati se na pravi put i izgubljen nadje se jer, za razliku od zabludjelog sina, njegov  otac nije skrenuo stranputicom nego na pravom putu hrišćanskih vrlina redovno na Cetinju nalaže badnjake sa mitropolitom Amfilohijem, Mandićem i Kneževićem. Ako je ova izjava Rudovića zaista stav gradjanskog pokreta URA, nameće se pitanje  ko je zapravo stvarni predsjednik tog pokreta, kada je zvanični predsjednik u dosadašnjim javnim istupima slao dijametralno suprotne tonove od jučerašnjih otrovnih strijela Nedjeljka Rudovića.

I s pravom nas kritikuju pristalice politike DF-a, što Rudoviću i njemu sličnim šaljemo ovako odvažne pozive kojima nisu dorasli, i što zbog višeg cilja  vrijedjamo i ljudsko i opoziciono dostojanstvo. Jer dok DF više od godinu njih zove na zajedničke akcije, oni neumorno šprintaju za Duškom Markovićem preklinjući ga, ne bi li ih  uveo još u ovu Vladu, da „omunje“ kao u prethodnoj. Javnost bi od njih voljela da čuje i da li je   Marković „Sindjelićev“ premijer i jesu li oni „Sindjelićevi“ poslanici kad već tako zdušno navijaju za Katnića u sprdnji zvanoj državni udar, kao i da pojasne  kako su perfidnom prevarom na tudji račun uopšte dospjeli u državni parlament. Na žalost , ništa iznenadjujuće i ništa slučajno, nego Pajovićevski uobičajeno, po unprijed zadatim režimskim koordinatama. Ali je iznenadjujuće da je rukovodstvu Damokratama i SNP-a  bliži Ranko Krivokapić od DF-a. Provjereno znam da članstvo ovih partija želi blisku saradnju sa pouzdanim i iskrenim saveznikom kakav je DF,  i da ne želi  talačko orobljavanje ideologijom i politikom Ranka Krivokapića! Političku nit koja je u interesu gradjana morala povezati opoziciju, Df nije ispustio iz ruku, a zašto i od koga je drugi ne smiju prihvatiti trebalo bi oni da objasne građanima.

Boričić: Očuvati koncept „Zdravo Berane“

Boričić: Očuvati koncept „Zdravo Berane“

„Demokratska Narodna Partija (DNP) kao jedan od konstituenata Demokratskog fronta (DF) nije participirala u vršenju vlasti u Beranama u tekućem mandatu, ali je uzela učešća u kampanji ‘Zdravo Berane’ i na razne načine dala doprinos u razvlašćivanju devastatora Berana. Nažalost, iako su podnijete brojne krivične prijave protiv vršioca vlasti iz redova DPS-a, sudski epilog nije dobila ni jedna,“ napomenuo je Boričić i istakao:

Pejović: Automobili bombe

Pejović: Automobili bombe

Da li je mu­ni­ci­ja u vo­zi­lu bi­la dio ne­kog pla­ni­ra­nog te­ro­ri­stič­kog na­pa­da i da li u to­me ima ele­me­na­ta ino­stra­no­sti? Da li su svi auto­mo­bi­li iz prat­nje vi­so­kih DPS funk­ci­o­ne­ra po­ten­ci­jal­ni auto­mo­bi­li bom­be? Shod­no već usta­lje­noj prak­si, ne bi me za­ču­di­lo da re­žim op­tu­ži ne­ko­ga iz opo­zi­ci­je da su upra­vo lju­di iz nji­ho­vih re­do­va pod­met­nu­li mu­ni­ci­ju i su­za­vac i da iza sve­ga sto­ji Ru­si­ja?

Bojović: Dom kulture čeka otvaranje i istragu

Bojović: Dom kulture čeka otvaranje i istragu

Ovih dana svjedoci smo novih krpljenja i prepravki na spoljašnjem dijelu Doma kulture, zbog čega ovo zdanje, nažalost, počinje da liči na običan kokošinjac. Prosto je nevjerovatno da čuveni arhitekta, kakvim se samoproglašava Mirko Đačić, prihvata da se na ovom objektu izvode radovi koji se svode na primitivno krpljenje. U to se ovih dana mogu uvjeriti i slučajni prolaznici, primjećujući da se neki veoma skupi radovi na Domu kulture izvode po dva i više puta