Pejović: Čemu izbori?

Pejović: Čemu izbori?

To što je sestrama Jovović zabranjen ulaz iz Srbije u Crnu Goru na graničnom prelazu Dobrakovo i time im onemogućeno da prisustvuju sahrani svog oca u Baru, i pored toga što su posjedovale svu potrebnu medicinsku i drugu dokumentaciju, još jedan je u nizu primjera koliko je u svakom pogledu posrnula crnogorska vlast

Pejović: Klasična trgovina

Pejović: Klasična trgovina

Najveći gubitnici na ovim izborima su Crna Gora i njeni građani, bez obzira na to za koga su glasali. Gubitnici su i oni koji nijesu izašli na birališta, ali i oni koji su glasačke listiće učinili nevažećim. Ovi izbori su pokazali koliko je važno vršiti vlast na lokalnom nivou, tamo gdje opozicija vrši vlast opozicioni kandidati su ukupno imali više glasova od kandidata vlasti i obrnuto. To je najbolji pokazatelj pod kakvim su pritiskom zaposleni u lokalnoj samoupravi i koliko je strah da ne ostanu bez posla presudan prilikom donošenja konačne odluke o tome kome dati glas.

Radović: Članovi odbora DPS-a demonstrirali silu tokom izbornog dana

Radović: Članovi odbora DPS-a demonstrirali silu tokom izbornog dana

Pogazili su crnogorsko vaspitanje, a posebno su pogazili uvriježeno shvatanje o Crnogorcima da su čuvari nejači, posebno žena i djece a nadasve čuvari poštenja“, kazala je Radović i istakla:

„Ovo njihovo ponašanje još jedanput je pokazalo da DPS-a ne preza od bilo čega, pa makar i fizičkog obračuna sa ženama da dođe do svoga cilja a to je pobjeda na izborima po bilo koju cijenu ne birajući sredstva“.

Knežević čestitao ubjedljivu pobjedu Vladimiru Vladimiroviču Putinu

Knežević čestitao ubjedljivu pobjedu Vladimiru Vladimiroviču Putinu

         Predsjednik DNP Milan Knežević čestitao je ubjedljivu pobjedu Vladimiru Vladimiroviču Putinu na izborima za predsjednika Rusije, uz ocjenu da njegov impresivan rezultat odražava izraz demokratske volje građana Ruske Federacije, koji u Vladimiru Putinu vide garant stabilnosti, prosperiteta i geopolitičkog otpora unipolarnom svijetu.

DNP Pljevlja: Neophodno objedinjavanje opozicije u susret lokalnim izborima

DNP Pljevlja: Neophodno objedinjavanje opozicije u susret lokalnim izborima

Na sjednici je iskazana podrška predsjedništvu Demokratskog fronta u njihovim naporima da dođe do objedinjavanja opozicije oko nestranačke ličnosti kao jedinog predsjedničkog kandidata, jer se radi o već oprobanom modelu koji garantuje sigurnu pobjedu nad bilo kojim kandidatom DPS-a. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Pljevljima jednoglasno je usvojio zaključak, u formi zajedničkog stava, da je neophodno da dođe do najšireg objedinjavanja opozicije u Pljevljima u susret predstojećim lokalnim izborima.

Knežević za FOS: Građanska opozicija je na nivou statističke greške

Knežević za FOS: Građanska opozicija je na nivou statističke greške

“Demokratski front neće čekati bilo kakve sastanke građanske opozicije, nećemo osluškivati šta se radi kod njih, mi ćemo shodno našoj strategiji izaći sa konkretnim rješenjima pa oni ukoliko žele da ih prihvate dobrodošli su. Ukoliko ne žele, uvijek imaju nekog od svojih kandidata koji može da osvoji nekih hiljadu i po glasova pod uslovom da prije toga prikupi neophodne potpise za kandidatur

Pejović: Udba je naša sudba

Pejović: Udba je naša sudba

Za­stra­šu­ju­će je i pri­zna­nje biv­šeg mi­ni­stra po­li­ci­je Ko­nje­vi­ća da su u no­ći 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne u zgra­di DB-a on, Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić, ta­da­šnji šef taj­ne slu­žbe, do­go­va­ra­li sce­na­rio ka­ko raz­bi­ti mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste opo­zi­ci­je. U sud­bo­no­snim tre­nu­ci­ma za bu­duć­nost Cr­ne Go­re mno­go je bit­ni­je ka­ko će se pre­ma no­vim iza­zo­vi­ma od­no­si­ti opo­zi­ci­ja, ne­go šta će ra­di­ti re­žim.

Pejović: Da li je normalno?

Pejović: Da li je normalno?

Tač­no se zna ko dr­ži do kon­ti­nu­i­te­ta do­ka­zi­va­nja isti­ne i bor­be za isti­nu, a ko se po­vi­ja kao slam­ka na vje­tru od iz­bo­ra do iz­bo­ra mi­je­nja­ju­ći po­li­tič­ka i sva dru­ga uvje­re­nja. Za­to će i na­red­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri po­ka­za­ti, da li se iza na­vod­ne bit­ke za pred­sjed­ni­ka kri­je bit­ka za istin­sku Cr­nu Go­ru ili sa­mo još jed­na u ni­zu bi­ta­ka za li­der­stvo u opo­zi­ci­ji?

Pejović: Svi smo zatajili

Pejović: Svi smo zatajili

Ne mo­že da se pro­mi­je­ni Cr­na Go­ra, a da sve osta­ne isto. Da Mi­lo vla­da, a da se opo­zi­ci­ja me­đu­sob­no sva­đa. Da se svi za­ba­ri­ka­di­ra­mo u par­tij­ske ro­vo­ve i re­ži­mo jed­ni na dru­ge. Da bi se pro­mi­je­ni­la Cr­na Go­ra, sva­ko od nas mo­ra, po­ma­lo da se pro­mi­je­ni.

Pe­jo­vić: Ko iz opozicije pomaže Milu

Pe­jo­vić: Ko iz opozicije pomaže Milu

Si­gu­ran sam da bi re­žim odav­no si­šao sa po­li­tič­ke sce­ne, da svo­je pr­ste u unu­tra­šnje stva­ri Cr­ne Go­re ni­je­su do­bra­no umi­je­ša­li i me­še­ta­ri sa stra­ne, ko­ji vi­še vo­de ra­ču­na o svo­jim ne­go i in­te­re­si­ma gra­đa­na Cr­ne Go­re. Ni­je­sam da­le­ko od po­mi­sli da upra­vo oni dik­ti­ra­ju po­dje­le i ras­ko­le na opo­zi­ci­o­noj po­li­tič­koj sce­ni.

Knežević: Bečić nema podršku Fronta, uzalud naručena istraživanja

Knežević: Bečić nema podršku Fronta, uzalud naručena istraživanja

“Ovo istraživanje je mentalna perverzija, predviđena je izlaznost od 100 odsto. Bečiću ćemo prijateljski savjetovati da ne koristi ovakve spinove i ne baca novac jer je slično sa Bešićem radio Darko Pajović kada se pumpao njegov rejting, a sada može samo da trčkara oko Skupštine. Nećemo podržati Bečića, džaba mu istraživanja, džaba mu posrednici iz malograđanske opozicije”, rekao je Knežević.

DF: Nestranački kandidat za predsjedničke i jedinstvena lista za parlamentarne izbore

DF: Nestranački kandidat za predsjedničke i jedinstvena lista za parlamentarne izbore

„DF javno poziva opozicione političke subjekte, civilni sektor i slobodne pojedince na hitan dogovor oko oblika, načina i dinamike zajedničkog djelovanja, u cilju stvaranja uslova za sveopšte, slobodne i fer izbore. Posebno očekujemo da se svi politički subjekti javno odrede prema ovoj našoj inicijativi. Činioce civilnog društva, medije, NVO sektor, akademsku zajednicu da djeluju angažovano, profesionalno i automno, kako bi na taj način dali puni doprinos izgradnji slobodne i prosperitetne Crne Gore.

Pejović: Novi put

Pejović: Novi put

Pr­va pri­li­ka za to su pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri. Ako opo­zi­ci­ja na ovim iz­bo­ri­ma iza­đe sa za­jed­nič­kim kan­di­da­tom ko­ji će uz to bi­ti i ne­stra­nač­ka lič­nost, eto ve­li­ke šan­se za po­bje­du. Oni ko­ji na iz­bo­ri­ma bu­du kan­di­do­va­li stra­nač­ke li­de­re ne že­le smje­nu re­ži­ma. Oni nam ti­me ša­lju po­ru­ku da je nji­hov cilj unu­ta­ro­po­zi­ci­o­na bor­ba za pre­vlast. Na­ro­du se od ta­kve bor­be i od ta­kvih iz­bo­ra odav­no smu­či­lo.

Knežević: Opozicija ujedinjena oko nestranačke ličnosti može pobijediti režimskog kandidata

Knežević: Opozicija ujedinjena oko nestranačke ličnosti može pobijediti režimskog kandidata

„Nijedan predsjednik opozicione stranke ne može pobijediti kandidata DPS–a, i tu realnost treba uvažiti. Iskustvo koje smo imali 2013. godine potvrdilo je da opozicija ujedinjena samo oko nestranačke ličnosti može pobijediti kandidata režima,“ kazao je Knežević i istakao da je DF spreman da predloži predloži nestranačku ličnost kao zajedničkog kandidata opozicije.

Lideri DF-a „krivi“ jer su međusobno komunicirali – nema dokaza o vezi sa Rusima

Lideri DF-a „krivi“ jer su međusobno komunicirali – nema dokaza o vezi sa Rusima

Čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević navodno su krivi, jer su putovali u Moskvu, međusobno komunicirali i telefonom pričali sa saradnicima Mihailom Čađenovićem i Ananijem Nikićem.

To proizilazi iz optužnice, u koju je IN4S imao uvid,  protiv 14 osoba zbog navodnog pokušaja „državnog udara“ na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.

Specijalno državno tužilaštvo te opozicionare u optužnici napisanoj na oko stotinjak strana nigdje ne dovodi u direktnu vezu sa navodnim organizatorima kriminalne grupe –  Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim.

Optužnica tužioca Milivoja Katnića zasniva se na nelogičnim i nepovezanim konstatacijama i konstrukciji svjedoka saradnika Saše Sinđelića.

U optužnici se ne nudi nijedan konkretan dokaz koji bi Mandića i Kneževića doveo u vezu i sa jednim okrivljenim. Lideri DF-a nemaju telefonsku komunikaciju ni sa kim od njih, čak i sam Sinđelić tvrdi da ih nikada nije vidio, niti bio u kontaktu sa njima.

Kako su Milivoje i Paja vrbovali teroriste

U optužnom predlogu, Katnić navodi da je Mirko Velimirović došao 12. oktobra prošle godine, četiri dana pred izbore, u jutarnjim časovima i sve prijavio načelniku policije u Podgorici i njemu lično. Navodi i da je Velimirović istog dana, 12 oktobra, u večernjim časovima napustio Crnu Goru. Međutim, Katnić odmah potom navodi da je Velimirović ponovo napustio Crnu Goru 14 oktobra oko 04 časa izjutra. Odmah upada u oči nelogičnost, koja je samo Katniću logična. Velimirović izlazi iz Crne Gore 12 .oktobra uveče, nema evidencije da se ponovo vraća, ali ima da ponovo izlazi iz Crne Gore 14. oktobra izjutra. Odmah se nameće jedini logičan zaključak, Velimirović nije ni izlazio iz Crne Gore 12. oktobra uveče, već je čitavo vrijeme bio pod Katnićevom kontrolom i po nalogu Katnića razgovarao sa Sinđelićem, a dogovorene razgovore između njih dvojice, koje je kontrolisao Katnić istražitelji su snimali.

Ove tvrdnje koje se navode u optužnom predlogu, negiraju iskaz Velimirovića koji je tvrdio da je išao na Kosovo i da je tamo kupio oružje i uništio ga po nalogu Katnića. Takođe ovim tvrdnjama Katnić demantuje i sam sebe, jer je tvrdio da je on naredio Velimiroviću da kupi i uništi oružje.

Katnić u optužnom predlogu sam priznaje da je Velimirović sve ljude koje je vrbovao da dođu u Crnu Goru, a koji su zatim pohapšeni, kontaktirao u periodu od 12. do 14. oktobra. Znači, zvao ih je po Katnićevom nalogu, jer je u to vrijeme već bio angažovan kao Katnićev agent provokator. Znači, grupu terorista koji su pohapšeni formirao je Mirko Velimirović, po nalogu Milivoja Katnića, u periodu od 12. do 14. oktobra.

Paja i Sinđa komunicirali samo od 12. do 16. oktobra

U optužnom predlogu piše da je vještak telekomunikacija utvrdio da su Velimirović i Sinđelić komunicirali telefonom samo u periodu od 12. do 16. oktobra prošle godine. Znači, oni su ostvarivali komunikaciju samo u periodu kada je Velimirović već bio pod kontrolom Katnića.

Velimirović zove Sinđelića telefonom, po dogovoru sa Kantićem, kako bi se ti razgovori snimali. Tako se prave fingirani razgovori, za potrebe montiranom političkog procesa.

Indikativno je da se u optužnom predlogu navodi bazne stanice sa kojih su ostvarivani telefonski razgovori, a da baznih stanica jedino nema kad su u pitanju razgovori između Velimirovića i Sinđelića. Što navodi na logičan zaključak da je Velimirović telefonom razgovarao sa Sinđelićem iz prostorija specijalnog tužilaštva ili policije, kako bi se razgovori snimali. Zato se u optužnom aktu skrivaju podaci o baznim stanicama za te razgovore. I razgovor između Velimirovića i navodno Šišmakova obavljen je baš u vrijeme kada je Velimirović radio po uspustvima Katnića.

Katnić izmislio govore Mandića i Kneževića

U optužnici se navodi da su Mandić i Knežević na završnom skupu 14 oktobra u Podgorici pozvali narod da izađe na ulicu 16. oktobra uveče. Međutim, istina je ipak drugačija, a ovo je samo još jedna loša manipulacija Kantića. Naime, postoje video zapisi sa tog skupa, gdje Mandić, Knežević i svi ostali funckioneri DF-a saopštavaju pristalicama da 16. oktobra uveče ostanu svojim kućama, da niko ne izlazi na ulicu i da nema nikakavog mitinga.

Svi svjedoci i okrivljeni, uključujući i Sašu Sinđelića tvrde da ne poznaju Mandića, Kneževića i Mihaila Čađenovića. Tvrde i da ne poznaju Ananija Nina Nikića, koji je bio prevodilac liderima DF-a. U optužnom predlogu, čak i svjedok Slavko Nikić, čiji iskaz je je po Katniću relevantan, nigdje ne pominje ni Mandića, ni Kneževića ni Čađenovića.

Policijski službenik ključan za oružje

U optužnici se navodi da je osoba koja je iz MUP-a uzela puške na revers, kako bi ga fotografisali i fingirali da ono postoji jeste policijski službenik Vladan Lazović. Sinovac Zorana Lazovića, kontroverznog službenika ANB-a, inače pobratima Milivoja Kantića. Vladan Lazović je osoba koja je osumnjičena da je učestvovala u prebijanju Duška Jovanovića urednika „Dana“. Od prvog dana izbijanja montirane afere „državni udar“, mnogi su tvrdili da je je Zoran Lazović jedna od najvažnijih poluga Katnića, preko kojeg je sve ovo montirano.

U nedostatsku dokaza, u optužnom predlogu Kantić pokušava da predstavi kao epohalno saznanje da u telefonskim imenicima Bratislava Dikića i Milana Kneževića postoje dva broja telefona koja su poznata obojici. Znači, Dikić i Knežević, kako sam Katnić tvrdi, nikada nijesu međusobno komunicirali. Ali za njega je „čudno“, što Dikić ima u telefonu brojeve Nenada Popović, predsjednika Srpske narodne partije Srbije i Miroslava Lazanskog, vojnog analitičara. I gle čuda, brojeve telefona dvojice javnih ličnosti Srbije sa kojim DF sarađuje, u svom telefonu ima i Milan Knežević. I Kantić takvom nebulozom pokušava da u optužnom predlogu izvuče zaključak da je to čudno.

Katnić je došao do još jednog epohalnog otkrića da Mihailo Čađenović i Andrija Mandić imaju međusobnu komuniciju , kao i da su i Mandić i Knežević imali komunikaciju i sa nekim ruskim brojevima.

Sve to je normalno jer su njih dvojica bili u više posjeta kod najvećih ruskih državnih predstavnika, što je sve bilo javno. U optužnom predlogu se navodi i da Mandić i Knežević nikada nijesu imali nijedan telefonski razgovor niti komunikaciju sa Eduardom Šišmakovim, ni Vladimirom Popovim, kao ni jednim od okrivljenih u ovom postupku, osim sa Mihailom Čađenovićem, koji je vozač u DF-u.

Po Kantićevom rezonu, trebalo je uhapsiti i značajan broj policijskih funkcionera, možda i samog Slavka Stojanovića, Crne Gore čije brojeve je u telefonu imao Bratislav Dikić, bivši komandant srpske žandarmerije.

Sumnjivo što se DF bori da pobijedi DPS

U optužnom predlogu Katnić je citirao govore Mandića i Kneževića iz predizborne kampanje. Sumnjivo mu je to što su Mandić i Knežević sa skupova poručivali da će pobijediti DPS na izborima i što će Milo Đukanović završiti u Spužu zbog krađe i pljačke. Katniću je sumnjivo što su lideri DF-a govorili da će se barjaci DF vijoriti u svim gradovima kad pobijede DPS.

Katnić kroz čitav optužni predlog pokušava da sakrije identitet Saše Sinđelića, svog poznanika iz 2003. godine. U optužnom predlogu Katniću je on negdje  Aleksandar-Saša Sinđelić, a negdje je bez crtice između dva imena.

Jedino gdje nije mogao da ga sakrije su spis predmeta koji su stigli iz MUP-a Srbije, koji su priloženi kaon dokaz, a u kojima decidno piše Saša Sinđelić. I to osoba sa teškim psihičkim oboljenjem i lice sa međunarodne Interpolove potjernice.

 

IN4S

DF: Protest i poništenje izbora u NK, tužba protiv trgovaca oružjem

DF: Protest i poništenje izbora u NK, tužba protiv trgovaca oružjem

Ovaj zaokret nije slučajan, nego je neko od scenarista, shvatajući da ne postoji ni jedan relevantan dokaz za optužbe protiv DF-a pokušao da nas sada predstavi kao nesposobne i neozbiljne za veliku operaciju koja je navodno pripremana, kako bi unaprijed pripremio teren za smiješnu optužnicu koju mora da podigne Katnić. Kada javnost bude zbijala šale sa tekstom optužnice i navodnom ulogom DF-a, režimski medijski izgovor će biti kako je DF nesposoban, kako Rusi nijesu držali mnogo do njih, i slično“

Jančovska: Smij se, Evropo, imaš i čemu

Jančovska: Smij se, Evropo, imaš i čemu

Ali, Nik­šić će se pam­ti­ti još po ne­če­mu, za 21. vi­jek vr­lo neo­bič­nom, po jed­no­par­tij­skim iz­bo­ri­ma ko­je ne­će pam­ti­ti sa­mo Nik­šić i Cr­na Go­ra već i ci­je­la Evro­pa. Jed­no­par­tij­ski, pa još i pro­pa­li… dvi­je iz­bor­ne li­ste, a, ova dru­ga za­vr­ši na tre­ćem mje­stu… Smij se, Evro­po, imaš i če­mu!

Pejović: Umorna je Crna Gora

Pejović: Umorna je Crna Gora

Za­to, Cr­na Go­ro, ura­di ono što su ti pre­ci ra­di­li, vra­ti se svo­jim ko­ri­je­ni­ma, vra­ti se se­bi, vra­ti se naj­bo­ljem u tvo­joj isto­ri­ji, Sve­tom Pe­tru Ce­tinj­skom, mi­ro­tvor­cu i do­bro­či­nji­te­lju ko­ji je je­di­ni znao da po­mi­ri po­sva­đa­ne i utje­ši obes­pra­vlje­ne. Ko­ji ni­je pri­stao da bu­de slu­ga ve­li­kih si­la i ko­ji je go­vo­rio:”Ja sam za­do­vo­ljan sa onim što imam u svo­joj ze­mlji u ko­joj sam i pa­stir du­hov­ni, go­spo­dar na­rod­ni i pro­sti voj­nik, u od­bra­ni nje­ne slo­bo­de i ne­za­vi­sno­sti.“ Vri­je­me je da Cr­na Go­ra po­mi­ri svo­je i ži­ve i mr­tve si­no­ve.

Bulatović: Lideri da se dogovore o protestima

Bulatović: Lideri da se dogovore o protestima

Po ri­je­či­ma Pre­dra­ga Bu­la­to­vi­ća, ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar ne­dvo­smi­sle­no po­ka­zu­je ko­li­ko je bo­le­sno cr­no­gor­sko dru­štvo i u ko­joj mje­ri je DPS za­ro­bio in­sti­tu­ci­je, po­seb­no ANB, po­li­ci­ju, Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo i dio pra­vo­sud­nog si­ste­ma.
– Oči­gled­na re­ži­ja i mon­ta­ža ta­ko­zva­nog dr­žav­nog uda­ra, ko­ja se pre­tva­ra u kam­pa­nju za pro­gon DF-a i nje­go­vih li­de­ra, omo­gu­ći­la je pri­vre­me­ni osta­nak na vla­sti re­ži­ma ko­ji per­so­ni­fi­ku­ju Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić. Ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar za ko­ji ni­ko od dr­žav­nih struk­tu­ra na­vod­no ni­je znao, kroz pro­jek­to­va­no sma­nje­nje iz­la­zno­sti one­mo­gu­ćio je opo­zi­ci­ju da ostva­ri oče­ki­va­nu ve­ći­nu i po­bje­du nad DPS-om – re­kao je on.

Žene DNP podnijele inicijativu Ustavnom sudu za poništenje smanjenja naknada majkama

Žene DNP podnijele inicijativu Ustavnom sudu za poništenje smanjenja naknada majkama

Ova mjera ne pogadja ne samo majke, vec citave porodice u Crnoj Gori koje su i onako osiromasene i dovedene na ivicu egzistencije, pa će ovaj udar Vlade na kućni budžet uticati i na položaj velikog broja građana. Ako znamo da je osnovna celija drustva porodica a stub svake porodice jeste upravo žena, čiji položaj u Crnoj Gori nije na ni malo zavidnom nivou, ovim se dodatno degradira i otežava položaj žene kao majke jer je svrha uvođenja naknade bila stimulacija rađanja. Ove izmjene zakona, ukoliko ostanu na snazi imaće potpuno suprotan efekat po natalitet kao i na položaj žene u našem društvu.