Tužilaštvo je postalo saučesnik u prikrivanju pokušaja ubistva Dušana Kneževića (VIDEO)

Tužilaštvo je postalo saučesnik u prikrivanju pokušaja ubistva Dušana Kneževića (VIDEO)

Odbacivanjem krivične prijave protiv Nikole Janjuševića u slučaju brutalnog prebijanja Dušana Kneževića 17. oktobra 2015, Tužilaštvo je postalo saučesnik u prikrivanju pokušaja ubistva koji se tog jutra dogodio ispred Skupštine Crne Gore.

Iako u obrazloženju odluke Tužilaštva ne spore da je Dušan Knežević zadobio teške tjelesne povrede, u ovoj instituciji svu odgovornost prebacuju na N.N. lica abolirajući Nikolu Janjuševića koji ga je po izjavama svjedoka prvi udario i komandovao njegovim prebijanjem. A pošto se u obrazloženju odbacivanja krivične prijave konstatuje da je akcijom razbijanja mirnih protesta 17. oktobra komandovao Jovica Rečević, načelnik centra bezbjednosti, DNP će protiv njega i N.N. lica podnijeti novu krivičnu prijavu za pokušaj ubistva Dušana Kneževića. Očigledno je da se i u ovom slučaju pokušava stvoriti atmosfera kolektivne amnezije u policiji kao i kad je pretučen Mijo Martinović. Imajući u vidu da je Jovica Rečević komandovao akcijom razbijanja mirnog protesta DF – a 17. oktobra, onda će on kao odgovorno lice sigurno znati ko su pripadnici policije koji su prekomjernom upotrebom sile ugrozili život Dušana Kneževića. A da bi Jovici Rečeviću osvježili pamćenje,uz ovo reagovanje objavićemo dio snimka koji smo dobili iz UP- a,na kojem se jasno vidi kako nekolicina pripadnika MUP – a udaraju Dušana Kneževića, nakon čega ga prebacuju preko ograde gde se nastavlja njegovo batinjanje. Pošto je ovaj pokušaj ubistva sniman policijskom kamerom pozivam ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića da objavi čitav snimak prebijanja Dušana Kneževića, na kojem će se jasno vidjeti da je on tog jutra pretrpio više udaraca od Mija Martinovića. Pozivam sve medije kojima je stalo do nezavisnog i objektivnog informisanja da objave snimak napada na Dušana Kneževića, jer se i oni veoma lako mogu naći u sličnoj situaciji. Takođe pozivam NVO sektor koji se bavi zaštitom ljudskih prava i sloboda, kao i one koji u Gradjanskom savjetu kontrolišu rad policije da poslije ovog snimka preduzmu sve neophodne aktivnosti koje će pomoći u otkrivanju nalogodavaca i batinaša iz redova policije. Neću da vjerujem da crnogorska javnost u vezi ovog slučaja ćuti godinu i sedam mjeseci zbog toga što je Dušan Knežević Srbin, što je zaposlen u DNP – u, i što nije spreman da pravi bilo kakve nagodbe sa nalogodavcima njegovog pokušaja ubistva. Njegov jedini grijeh je što je moj prijatelj i vozač, i što su u policiji pomislili da će njegovim prebijanjem meni poslati poruku da i ja mogu slično proći. I onda kad nakon ovakvog postupanja institucija saopštim da ne vjerujem crnogorskom pravosuđu i da ćemo se sami braniti od svih daljih pokušaja ugrožavanja naše bezbjednosti, bivam optužen da izazivam gradjanski rat. A oni koji nas iz dana u dan napadaju dobijaju državne nagrade, stanove, kuće, automobile i bivaju proglašeni narodnim herojima zbog zasluga u obračunu sa DF- om. Zbog toga je naša dužnost da istrajemo u ovoj borbi i nastavimo sa raskrinkavanjem svih izopačenosti ovog režima, a u tome nas ne može zaustaviti nijedna od ovih zarobljenih i kompromitovanih institucija, jer će pravda svima kad tad pokucati na vrata.

 

 

Lideri DF-a traže spise predmeta

Lideri DF-a traže spise predmeta

Saslušanje svjedoka saradnika u predmetu „Državni udar“ Saše Sinđelića odloženo je za 20. mart. On je juče trebao da se pojavi u Specijalnom tužilaštvu, prvi put u svojstvu svjedoka saradnika, i da odgovara na pitanja odvokata osumnjičenih.

Saslušanje je odloženo jer je funkcioner DF-a Milan Knežević dostavio podnesak Specijalnom tužilaštvu u kojem obavještava tužioca da je tek dan ranije dobio naredbu za proširenje istrage i da želi da se upozna sa spisima predmeta.

Lider DF-a Andrija Mandić je ocijenio da je odlaganje saslušanja njihova pobjeda i da od Specijalnog tužilaštva nije ni dobio naredbu o proširenju istrage. On je saopštio da su tražili uvid u kompletne spise u ovom slučaju.

„U utorak smo iz Specijalnog tužilaštva obaviješteni da će biti saslušan izvjesni Aleksandar Sinđelić. Došli smo i tražili da ostvarimo lični uvid u spise koji se odnose na nas i željeli smo da saznamo kakve su te procedure zakazivanja. Ja uopšte nisam dobio naredbu o proširenju istrage. Milan Knežević je u utorak dobio naredbu, ali je od nas traženo da ekspresno dođemo kako bismo prisustvovali saslušanju, pa smo tražili odlaganje“, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, najbolja potvrda akcije režima i njihovih montiranih procesa je što oni svaki dan provode u nekom od sudova ili u tužilaštvima, koji su pod kontrolom režima.

„DF ima veoma ozbiljnu namjeru da organizuje nove proteste u Crnoj Gori, zajedno sa kolegama iz opozicije“, rekao je Mandić.

On i Milan Knežević su juče bili u zgradi tužilaštva, gdje su se zadržali nekoliko minuta.

U podnesku Milana Kneževića se navodi da on nije upoznat sa sadržinom spisa i dokazima u predmetu.

„Objektivno nisam u mogućnosti da se adekvatno pripremim za odbranu i koristim sva zakonska prava koja pripadaju okrivljenom prilikom sprovođenja ove istražne radnje. Stoga vas molim da zakazanu istražnu radnju saslušanja svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića odložite na neki vremenski rok, koliko mi je potrebno da se upoznam sa spisima predmeta i i dokazima, na koji način bih mogao u skladu sa zakonom i ostvariti svoje puno pravo na odbranu“, naveo je Knežević u podnesku.

Knežević: Rusija podržava vojnu neutralnost Crne Gore; optužbe protiv lidera DF-a smišljen politički proces (VIDEO)

Knežević: Rusija podržava vojnu neutralnost Crne Gore; optužbe protiv lidera DF-a smišljen politički proces (VIDEO)

Jučerašnja dešavanja u Skupštini Crne Gore predstavljaju kulminaciju svega onog što je režim Mila Đukanovića planirao i inscenirao u formi tzv. državnog udara 16. oktobra kada je Demokratki front i Rusiju optužio da stoji iza sprečavanja plana ulaska Crne Gore u NATO, kaže Milan Knežević. Lideri DF-a se nalaze pod strašnom medijskom i institucionalnom satanizacijom svih ovih mjeseci. Mi smo direktno optuženi bez ijednog dokaza da stojimo iza planiranja krvoprolića u noći izbora.

Bulatović: Lideri da se dogovore o protestima

Bulatović: Lideri da se dogovore o protestima

Po ri­je­či­ma Pre­dra­ga Bu­la­to­vi­ća, ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar ne­dvo­smi­sle­no po­ka­zu­je ko­li­ko je bo­le­sno cr­no­gor­sko dru­štvo i u ko­joj mje­ri je DPS za­ro­bio in­sti­tu­ci­je, po­seb­no ANB, po­li­ci­ju, Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo i dio pra­vo­sud­nog si­ste­ma.
– Oči­gled­na re­ži­ja i mon­ta­ža ta­ko­zva­nog dr­žav­nog uda­ra, ko­ja se pre­tva­ra u kam­pa­nju za pro­gon DF-a i nje­go­vih li­de­ra, omo­gu­ći­la je pri­vre­me­ni osta­nak na vla­sti re­ži­ma ko­ji per­so­ni­fi­ku­ju Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić. Ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar za ko­ji ni­ko od dr­žav­nih struk­tu­ra na­vod­no ni­je znao, kroz pro­jek­to­va­no sma­nje­nje iz­la­zno­sti one­mo­gu­ćio je opo­zi­ci­ju da ostva­ri oče­ki­va­nu ve­ći­nu i po­bje­du nad DPS-om – re­kao je on.

DF: Opozicija ima obavezu da zajedno pruži demokratski otpor

DF: Opozicija ima obavezu da zajedno pruži demokratski otpor

Demokratski front pozdravlja odluku pojedinih opozicionih stranaka da odbiju poziv Duška Markovića da učestvuju u njegovoj vladi. DF kaže da je ta vlada formirana uz pomoć korupcije, kriminala, pritisaka, brutalnog udara na slobodu i prava građana, krađom na izborima, i kao takva ne predstavlja odraz slobodne volje i želje većine građana Crne Gore, a samim tim ne može biti prihvatljiva ni za koga u opoziciji.

Knežević: Protest i bojkot izvjesni, vjerujem u zajednički stav opozicije

Knežević: Protest i bojkot izvjesni, vjerujem u zajednički stav opozicije

“Ponuda i dalje stoji, ponuda je vrlo korektna i ona je više od onoga što nudi DPS, i na njima je da odluče da li žele zajedno sa crnogorskom opozicijom da mijenjaju Crnu Goru. Ukoliko se manjinske partije ipak odluče za koaliciju sa DPS-om, mi smo najavili i bojkot i proteste, to su opcije koje su u igri i čini mi se u ovom trenutku vrlo izvjesne”, rekao je Knežević.

Mandić: Ljudi koji su s nama bili na protestima su heroji našeg vremena

Mandić: Ljudi koji su s nama bili na protestima su heroji našeg vremena

“Vjerujem da će svaki odgovorni pojedinac, da će svaki odgovorni političar razmisliti prije nego donese odluku koja se mora donijeti narednih nekoliko dana, a to je gdje će biti buduća parlamentarna većina, gdje će biti Crna Gora kad se utvrde činjenice vezano za dešavanja od nedjelje kad smo kao DF i kao ujedinjena opozicija rekli da nakon direktnog prenosa tzv. državnog udara mi ne priznajemo rezultate izbora”, istakao je Mandić.

Evo dokaza: Nekoliko stotina ili 10.000? (VIDEO)

Evo dokaza: Nekoliko stotina ili 10.000? (VIDEO)

Sinoć je, u organizaciji Demokratskog fronta, održan veličanstven skup na kojem je prisustvovalo 10.000 građana.

Kako nije odobreno postavljanje bine koordinacijom policije i komunalne policije i time nije bilo uslova da se održi najavljeni koncert, organizatori su pozvali okupljene građane u protestnu šetnju.
Gradom se orilo iz hiljade grla: „Milo lopove!“ i „Gotov je!“

Knežević: Na izdaju moramo odgovoriti demokratskim ustankom

Knežević: Na izdaju moramo odgovoriti demokratskim ustankom

„Protesti Demokratskog fronta, koji će početi 3. maja, noć uoči održavanja sjednice Skupštine, predstavljaju narodni odgovor na izdaju dijela opozicije koja je odlučila da uđe u koaliciju sa Dsmokratskom partijom socijalista. Naš savez nepokolebljivo stoji na čvrstim opozicionim idejama koje smo proklamovali 27. septembra prošle godine. Umjesto da se dio opozicije nakon 24. oktobra udruži sa nama protiv Mila Đukanovića, oni su odlučili da se udruže sa šefom režima protiv DF-a„, naveo je Knežević.

Koprivica: DNP poziva na opoziciono jedinstvo

Koprivica: DNP poziva na opoziciono jedinstvo

“DNP istovremeno izražava zadovoljstvo što sada i ostali opozicioni politički subjekti uočavaju jasnu odgovornost Krivokapića u razvodnjavanju opozicione energije kroz njegovo jalovo i fiktivno insistiranje na parlamentarnom dijalogu. Ali nimalo nije slučajno što je, nakon kraha parlamentarnog dijaloga, najveću korist od toga, osim Đukanovića, imao upravo Krivokapić, koji po ocjeni DNP-a i dalje samo vegetira na funkciji predsjednika Skupštine”

Novogodišnji intervju Zogovića za CdM: Htio ili ne htio, Đukanović mora pasti

Novogodišnji intervju Zogovića za CdM: Htio ili ne htio, Đukanović mora pasti

Demokratski narodni protesti u organizaciji Demokratskog Fronta su, nesumnjivo, najznačajniji događaj koji je obilježio proteklu godinu. Buđenje naroda i spremnost građana da se dostojanstveno bore i izbore za novu vrijednost u političkom životu su najbolja potvrda ispravnosti politike protesta kao jedinog preostalog vida legitimne političke borbe da se kroz formiranje prelazne Vlade dođe do stvaranja neophodnih preduslova za održavanje prvih fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori.

Pejović: Igraju na podjele

Pejović: Igraju na podjele

A po­bu­nje­ni gra­đa­nin Cr­ne Go­re je na pro­te­sti­ma DF-a go­vo­rio ge­stom jed­nog Al­be­ra Ka­mi­ja. On je ustao u od­bra­nu pra­va na mi­šlje­nje, na slo­bo­du, na do­sto­jan­stvo. On je ustao u od­bra­nu pra­va na slo­bod­ne, fer i po­šte­ne iz­bo­re. On je ustao da is­ka­že bunt zbog bru­tal­ne upo­tre­be si­le od stra­ne spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca po­li­ci­je nad mir­nim gra­đa­ni­ma. On je ustao u od­bra­nu Cr­ne Go­re

Pejović: Moraće da odu

Pejović: Moraće da odu

Ak­tu­el­ni vla­sto­drž­ci se ne mo­gu iden­ti­fi­ko­va­ti s ni­jed­nom ča­snom oso­bom, a ka­mo­li s vla­šću onih dr­ža­va u ko­ji­ma su lju­di, nji­ho­vi ži­vo­ti i imo­vi­na na pr­vom mje­stu. Slo­bod­no gra­đan­sko dru­štvo ko­me te­že sve de­mo­krat­ske i prav­no ure­đe­ne dr­ža­ve ne sta­nu­je u Cr­noj Go­ri. Ta­kvo dru­štvo u kri­mi­nal­nim vo­da­ma ne­ma šan­si. Cr­noj Go­ri je po­tre­ban ge­ne­ral­ni re­mont u svim obla­sti­ma, a pri­je sve­ga u di­je­lu vra­ća­nja po­vje­re­nja u lju­de i u in­sti­tu­ci­je si­ste­ma. Po­treb­na joj je smje­nji­va na­rod­na vlast ko­ja će po­la­ga­ti ra­ču­ne svo­jim gra­đa­ni­ma. Ka­žu da se vlast osla­di. Vi­še od če­tvrt vi­je­ka dik­ta­tor­ske vla­sti u Cr­noj Go­ri je i pre­vi­še, zna­mo da je ta­kvi­ma naj­te­že oti­ći, ali mo­ra­će.

  Koprivica: Po benignom izvještaju iz MUP-a ispostavlja se da su novinari bili „kolateralna šteta“

  Koprivica: Po benignom izvještaju iz MUP-a ispostavlja se da su novinari bili „kolateralna šteta“

Po benignom izvještaju iz MUP-a ispostavlja se da su novinari bili samo neka vrsta „kolateralne štete“ zbog ciljne grupe, koja je navodno ometala policiju. Međutim, novinari su sve te tvrdnje energično demantovali. A da farsa bude veća, novinarskim ekipama je prsluke s oznakama „pres“ prvo širokogrudo izdao upravo MUP, ali su time novinari bili samo još vidljivije targetirani. Očito, u policijskim kordonima su ignorisali značaj bezbjednosno označenih prsluka, kojima se štite novinari na svom zadatku svugdje u svijetu, kao jasnim signalom da policija na njih ne smije primjenjivati mjere prinude.

DF: Ivanović da pobjegne iz Đukanovićevog bordela

DF: Ivanović da pobjegne iz Đukanovićevog bordela

Zbog toga Đukanovićevom malterašu iz ND Vijesti poručujemo da dok lovi evre, bježi od tužilaštva i piše memoare, ne povraća svoje mješavine iz režimskog bordela po crnogorskom narodu, jer će svaki sljedeći put Zmaj od Beča morati da poliže sve što je izbljuvao. A ako Ž.I. najzad stisne evnušku petlju i zauvijek pobjegne iz Đukanovićevog bordela, prestane da očijuka i šalje mu pozitivine vibracije kao u posljednjoj kolumni, poželjećemo mu dobrodošlicu na naše proteste, gdje će osim maske protiv suzavca, dobiti i pelene, jer takvi zmajevi su ranije u sukobu sa režimom znali da ostave vidljive tragove za sobom.