Danas je u Njegoševoj kući na Cetinju uz blagoslov Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića potpisana Lovćenska deklaracija o međusobnoj saradnji između Sveruske partije “Jedinstvena Rusija” i “Demokratske narodne partije Crne Gore”. Lovćensku deklaraciju su na opštu dobrobit dveju država i bratskih naroda,  potpisali predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i predstavnik Sveruske partije “Jedninstvena Rusija” Viktor Kolbanovski.

Kao sastavni dio ovog saopštenja u prilogu  Vam dostavljamo integralni tekst Lovćenske deklaracije kao i fotografije sa svečanog potpisivanja.

IMG_1685

IMG_1686

IMG_1687

6. maja 2016. godine, na Lovćenu su održane konsultacije između predstavnika Sveruske političke partije „JEDINSTVENA RUSIJA“ i Demokratske narodne partije.

Na obavljenim konsultacijama Sveruska politička partija „JEDINSTVENA RUSIJA“ i Demokratska narodna partija, u daljem tekstu „Strane“,

– pridržavajući se tradicija partnerstva i strateške saradnje između Ruske Federacije i Crne Gore, a takođe se rukovodeći težnjom za jačanjem dobrosusjedskih odnosa i prijateljstva, kao i za proširivanjem i produbljivanjem svestrane saradnje između Ruske Federacije i Crne Gore;

– uzimajući u obzir značaj ljudskog aspekta u međunarodnim odnosima, kao i tijesne veze ruskog i crnogorskog građanskog društva, koje su pouzdan temelj za jačanje bilateralnih rusko-crnogorskih odnosa, shvatajući ulogu i značaj naših dviju zemalja u istorijskom, kulturnom, socijalnom, pravnom i ekonomskom prostoru Evrope;

– polazeći od toga da su međustranački odnosi važan faktor u crnogorsko-ruskim odnosima, osjećajući potrebu za učešćem u njihovom svestranom razvoju i pri tome se oslanjajući na principe nezavisnosti, samostalnosti, uzajamnog poštovanja i nemiješanja u poslove druge Strane, kao i na principe ravnopravnosti i partnerstva,

– polazeći od toga da su međustranački odnosi važan dio odnosa između predstavnika građanskih društava zemalja u kojima su te partije zastupljene;

– rukovodeći se zajedničkim duhovnim, istorijskim i kulturnim vrijednostima, kao i tradicijom prijateljstva između bratskih naroda Ruske Federacije i Crne Gore;

– pridržavajući se političkog kursa usmjerenog na dalji svestrani razvoj ravnopravnog partnerstva između Ruske Federacije i Crne Gore,

donijele su zajedničku Deklaraciju:

Strane shvataju važnost i pozdravljaju dalje korake sa širokim učešćem institucija građanskog društva u razmatranju inicijative za stvaranje Saveza neutralnih suverenih država jugoistočne Evrope, čije će članice, a među njima i Crna Gora, svojim Ustavom definisati sopstvenu vojnu neutralnost;

Strane pozdravljaju stav političkih snaga Republike Srbije – Srpske napredne stranke, Srpske narodne partije, Demokratske stranke Srbije, Srpskog pokreta „Dveri“ i drugih društveno-političkih organizacija – kojim se izražava shvatanje važnosti učešća institucija građanskog društva u razmatranju inicijative da se u regionu formira vanblokovski savez država koje imaju status vojne neutralnosti;

Strane pozdravljaju namjeru crnogorske Strane da se zalaže za sprovođenje nacionalnog referenduma o svrsishodnosti stupanja Crne Gore u NATO;

Ruska Strana podržava politiku crnogorske Strane usmjerenu na razvoj strateškog partnerstva Crne Gore sa Ruskom Federacijom, kao i regionalnog partnerstva sa Republikom Srbijom i drugim zemljama jugoistočne Evrope, izbalansiranog sa procesom integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

Strane podržavaju napore crnogorske Strane usmjerene na dalji razvoj parlamentarnog dijaloga u Skupštini Crne Gore sa svim odgovornim političkim snagama u zemlji, kako po pitanju dostizanja statusa vojne neutralnosti Crne Gore, tako i po drugim ključnim pitanjima od kojih zavisi budućnost zemlje;

Strane pozdravljaju napore ruske Strane, usmjerene na uvećavanje priliva ruskih turista u Crnu Goru, što je važan faktor crnogorske ekonomije, i podržavaju razvoj pokloničkih putovanja u turističkoj sferi;

Strane podržavaju politiku crnogorske Strane, usmjerenu na izlazak Crne Gore iz režima antiruskih sankcija, koje protivriječe rusko-crnogorskim dobrosusjedskim odnosima i nacionalnim interesima obiju zemalja;

Strane podržavaju stav crnogorske Strane po pitanju očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, oslobođenih od vjekovnog turskog ropstva crnogorskom i srbijanskom vojskom 1912. godine, koji postaje centar vjekovne državnosti i slobode Crne Gore i Srbije;

Strane podržavaju i spremne su da podstiču dalji razvoj saradnje između Ruske Federacije i Crne Gore u ekonomskoj sferi, između ostalog i putem razvoja odgovarajućih društveno-informacionih projekata, usmjerenih na poboljšanje poslovne klime između dviju zemalja;

Strane nameravaju da sadejstvuju u očuvanju i razvoju duhovnih, humanističkih i porodičnih vrijednosti, u zaštiti hrišćanskih svetinja – spomenika duhovnog i kulturno-istorijskog nasleđa svjetske civilizacije, i u jačanju uticaja tradicionalnih crkvenih institucija, kao i da se suprotstave pokušajima njihove diskriminacije;

Strane namjeravaju da sprovode politiku usmjerenu na pružanje podrške ruskoj i crnogorskoj nacionalnoj dijaspori na teritoriji obiju zemalja, da sadejstvuju u iznošenju predloga vezanih za dotičnu temu na nivou bilateralnih međudržavnih odnosa, kao i u donošenju odgovarajućih zakonskih akata Crne Gore, kojima se sunarodnicima građana Rusije nastanjenim u Crnoj Gori dodjeljuje status nacionalne manjine sa svim pravima koja iz tog statusa proizilaze;

Strane izražavaju svoju otvorenost za saradnju i pozdravljaju pridruživanje drugih političkih partija, društvenih pokreta, nevladinih organizacija Ruske Federacije, Crne Gore, Republike Srbije i drugih zemalja jugoistočne Evrope koje podržavaju smisao i duh ove Deklaracije.

Deklaracija je sastavljena u 2 (dva) primjerka, na ruskom i srpskom jeziku.
U ime političke stranke
Demokratska narodna partija
Milan Knežević

__________________________
U ime Sveruske političke
partije „JEDINSTVENA RUSIJA“
Viktor Kolbanovski
___________________________

« 6. » maj 2016. godine, Cetinje

Приказује се IMG_1685.JPG