Vukićević: Lokalna vlast da riješi probleme stanovnika Zelenog pojasa MZ Šušanj

Vukićević: Lokalna vlast da riješi probleme stanovnika Zelenog pojasa MZ Šušanj

Među mnogobrojnim problemima, koje građanima Bara stvara lokalna vlast svakako je i bitan problem stanovnika Zelenog pojasa MZ Šušanj.

Naime, još u februaru 2014. godine, usljed obimnih padavina došlo je do pokretanja klizišta, čime su ugroženi stambeni i drugi objekti, a samim tim i životi građana Bara na tom području. Iz istih razloga došlo je i do oštećenja puta, a  posljedice štete do danas nijesu u potpunosti otklonjene i pored mnogobrojnih zahtjeva nezadovoljnih mještana.

S obzirom na to da je klizište nastalo na katastarskim parcelama fizičkih lica, mještanima je odgovoreno da to, navodno, nije u nadležnosti Opštine. Međutim, smatramo da to nije razlog da se građanima ne pomogne, jer se ovakvom nebrigom lokalnih vlasti i nečinjenjem stvaraju brojni i nesagledivi problemi. Svakako, postoji opasnost od daljeg urušavanja zemljišta, što bi tek moglo dovesti do katastrofalnih posljedica, na šta se opštinska vlast uopšte i ne osvrće.

Uz ovaj sve veći problem, takođe treba ukazati i na problem prenaseljenosti ovog dijela grada, gdje su od donošenja DUP-a Zeleni pojas 2011. godine izdate mnogobrojne dozvole za gradnju višespratnih objekata, i pored toga što geološki uslovi na tom području nijesu povoljni za gradnju. Na mnogim stambenim objektima upravo zbog takvog tla, koje nije povoljno za tu vrstu gradnje, dolazi do brojnih i sve većih oštećenja. Mnogobrojne dozvole za gradnju izdate su pritom i bez adekvatne prethodne kontrole, na terenu koji za to nije povoljan. Zbog toga treba uvesti i oštriju kontrolu i spriječiti dalje opterećenje zemljišta na tom području u cilju interesa i sigurnosti mještana Zelenog pojasa MZ Šušanj.