Vukićević: U Baru uložiti više sredstava u oblast kulture

Vukićević: U Baru uložiti više sredstava u oblast kulture

U sklopu svojih redovnih aktivnosti  OO  Demokratske narodne partije  Bar razgovara sa građanima o problemima  koji ih muče.  Želja OO DNP-a  Bar je  da svojim radom i aktivnošću doprinese poboljšanju kvaliteta života stanovnika naše  opštine. U razgovorima sa mladom populacijom,  među brojnim problemima, apostrofiran  je  i nedostatak kulturnih zbivanja  tokom godine, slab rad bioskopa sa ne tako aktuelnim repertoarom kao i potreba za reparacijom i osavremenjivanjem  bioskopske sale. Bioskopska  sala  je  u prilično lošem stanju, tokom zimskih mjeseci  je u njoj izuzetno hladno, a za one koji bi se osmjelili  da  i u takvom ambijentu posjete  bioskop  nema novijih naslova na repertoaru.

Gotovo svi kulturni događaji svode se na  par ljetnjih mjeseci, i na „Barski ljetopis“.  Tako da gradu koji je  imao bogate sadržaje u svim životnim segmentima tokom cijele godine prijeti opasnost  da se većina događanja limitiraju isključivo na sezonske aktivnosti rizikujući da se promijeni sveukupni format i doživljaj grada Bara kao kulturne riznice koja živi svih dvanaest mjeseci.

Smatramo da bi trebalo uložiti vise sredstava u ovu oblast, prije svega u renoviranje  doma kulture kako bi povratio svoj nekadašnji status i ponovo bio kultno mjesto za okupljanje mladih i jedna od najbitnijih životnih karika u kreiranju zdravih i naprednih ličnosti.  Neophodno  je adaptirati i gradski bioskop, jer  su  Barani  u želji da pogledaju neki film ili predstavu  prinuđeni da idu u Podgoricu  i  izlažu se  dodatnim troškovima.

Smatramo da kulturi treba poklanjati pažnju tokom čitave godine, ne samo tokom ljeta. Treba prilagoditi program interesovanju Barana, posebno mlađe  populacije, kako bi svoje vrijeme mogli provesti na najbolji mogući način.