Radna grupa za pripremu Kongresa Kluba mladih Demokratske narodne partije, nakon uspješno sprovedenih aktivnosti po opštinskim organizacijama, obavještava javnost da će Kongres biti održan 25. decembra u Podgorici.

Na Kongresu će, u skladu sa Statutom DNP-a, biti izabrano rukovodstvo Kluba mladih DNP-a, a skupom će predsjedavati Nikola Jovanović, član Predsjedništva DNP-a, saopšteno je iz te partije.

Na Kongresu će, nakon izbora rukovodstva, biti predloženo na usvajanje niz programskih dokumenata koji će sadržati ocjenu političkog stanja u kom se nalazimo kao i smjernice za konačnu demokratizaciju Crne Gore.

„Cilj Demokratske narodne partije je da u najvećoj mjeri, uvažava i zastupa potrebe mladih ljudi, iz razloga što su u Crnoj Gori, zbog nepravednog i nedemokratskog sistema vladanja svih ovih godina, direktnu i najveću štetu osjetili i osjećaju na sopstvenim primjerima upravo mladi ljudi. Kao politički subjekat koji se zalaže za suštinske i korjenite promjene na bolje u Crnoj Gori, smatramo da posebnu pažnju treba posvetiti mladim ljudima“, stoji u saopštenju DNP-a.

Kongres Mladih DNP-a, kako se navodi, predstavlja prvi korak u svemu tome, i oni očekuju da će „energija mladosti kanalisana upravo kroz DNP biti značajan dodatni impuls u cilju konačnog uspostavljanja demokrtskog ambijenta u Crnoj Gori“.

 

IN4S