Asocijacija žena Demokratske narodne partije Crne Gore danas je Ustavnom sudu podnijela inicijativu za ocjenu saglasnosti odredaba Zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj žaštiti zbog smanjenja naknada majkama sa troje i više djece. U DNP smatramo da je pomenuto smanjenje naknada urađeno u suprotnosti sa Ustavom jer je propisano da  će se primjenjivati retroaktivno na majke koje su već ostvarile ovo pravo, što je i suprotno pravilima Evropskog prava i principu pravne sigurnosti kao jednom od najvažnijih. Jednom stečeno pravo je zagarantovano i jemči se najvišim pravnim aktima a u Crnoj Gori koja je formalno kandidat za ulazak u EU se to prava ukida i to na potpuno neustavan način.

Podnošenjem ove inicijative želimo da ispravimo nepravdu koju je aktuelna vlast uradila prema majkama i to samo par mjeseci nakon izbora. Ovo smanjenje nije samo velika nepravda prema majkama već i najava da su moguća ukidanja i smanjenja raznih drugih prava što treba da zabrine sve građane Crne Gore, jer neodgovorna ekonomska i svaka druga politika koju vlast sprovodi sigurnim korakom vodi Crnu Goru u finansijski i drugi kolaps. Nedopustivo je da prvi na udaru u uštedama u budžetu budu majke ako znamo da postoji višemilionski nenaplaćeni poreski dug koji se toleriše biznismenima koji su bliski vrhu režima.

Ova mjera ne pogadja ne samo majke, vec citave porodice u Crnoj Gori koje su i onako osiromasene i dovedene na ivicu egzistencije, pa će ovaj udar Vlade na kućni budžet uticati i na položaj velikog broja građana. Ako znamo da je osnovna celija drustva porodica a stub svake porodice jeste upravo žena, čiji položaj u Crnoj Gori nije na ni malo  zavidnom nivou, ovim se dodatno degradira i otežava položaj žene kao majke jer je svrha uvođenja naknade bila stimulacija rađanja. Ove izmjene zakona, ukoliko  ostanu na snazi imaće potpuno suprotan efekat po natalitet kao i na položaj žene u našem društvu.

 

Asocijacija žena Demokratske narodne partije Crne Gore