Zogović pitao Vukčevića, da li je kao Miško Vuković spreman da profesionalnim kredibilitetom osnaži neustavnu normu (VIDEO)

Zogović pitao Vukčevića, da li je kao Miško Vuković spreman da profesionalnim kredibilitetom osnaži neustavnu normu (VIDEO)

„Da li ste i vi, kao gospodin Vuković, spremni da založite svoj profesionalni kredibilitet kako biste osnažili ovakvu jednu neustavnu normu“ , upitao je danas poslanik DF-a Milun Zogović u svojoj današnjoj diskusiji u Skupštini Crne Gore predsjednika Sudskog savjeta Mladena Vukčevića.

Nastavljajući sa pitanjima Zogović je kazao: „Na jedanaestoj strani ovog vašeg Izvještaja, stoji jasano da Ustav sa amandmanima propisuje da nadležnosti Sudskog savjeta bliže uređuje Zakon o sudskom savjetu i sudijama, u članu 27 tog zakona, stav 14 se navodi da su Sudski savjet pored ostalih svojih nadležnosti daje i Mišljenja na nacrte propisa iz oblasti pravosuđa. Da li ste dali Mišljenje u skladu sa tim zakonom na izmjene i dopune zakona o sudskom savjetu i sudijama koje su sprovedene u crnogorskom parlamentu 26.06.2018. godine, ako ste dali Mišljenje, da nam to mišljenje dostavite, a ako nijeste da nam obrazložite zašto niste dali Mišljenje“

 

Zogović je potom citirao predsjednika Sudskog savjeta „Ne može se zakonom produživati dužina ustavnih mandata niti mijenjati ustavna većina, tako bi se ušlo u opasnost neustavnog zakona“

„Poštovani građani, ko god bude imao prilike da pročita godišnji izvještaj o radu sudskog savjeta više neće imati dilemu zašto je stanje u crnogorskom pravosuđu zabrinjavajuće“ kazao je dalje Zogović

„Sudskom savjetu je ostajalo i suviše malo vremena za bavljenje svojim poslom, jer je u izvještajnoj godini ostvario toliki broj međunarodnih putovanja, na kojima bi mu pozavidio i Kontiki i mnoge druge reprezentatvne turističke agencije. Gotovo da nema regionalne prestonice koju nije posjetila delegacija našeg sudskog savjeta, a i većina evropskih bile su predmet posjete. Beograd je jedna od rijetkih prestonica u regionu koja je imala sreću, da bude zaobiđena od posjete delegacije crnogorskog sudskog savjeta. Nije ni čudo što je savjet toliko putovao, kada građani Crne Gore za pravosuđe godišnje izdvajaju 26, 363, 194 eura a troškovi sudskog savjeta iznose 864 774 eura“ poručio je Zogović.

Kako je Zogović naglasio: „Sudski savjet se u Izvještaju nijednom nije dotakao teme neujednačene prakse vijeća viših sudova, koja po pravnim pitanjima sa istim pravnim osnovom zauzimaju različite stavove, što omogućava da jedni ostvaruju prava, a da se ta ista prava drugima uskraćuju, bez obzira na identičan osnov. Veliki broj je takvih primjera, a navesti ću samo tužbene zahtjeve za naknadu štete koju je višednevnim neisporučivanjem električne energije Elkektorprivreda Crne Gore prouzrokovala građanima sjevera. Više stotina tužbenih zahtjeva je prihvaćeno i građani su dobili obeštećenje, a onda je odjednom vijeće zauzelo drugačiji stav i posle tog stava svi zahtjevi su odbijeni. Što dovodi do zaključka da u našem pravnom sistemu i zakonski osnov može da izlapi a da pri tom nije došlo do promjene zakona“